Debatt

Sexkjøpere er sammensatte

Mange sexkjøpere sliter med skamfølelse, noe de sier forsterkes av å bli kriminalisert for sine handlinger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På kvinnedagen sier Kari Jaquesson at menn som kjøper sex har nedsatte sjelsevner og at de åpenbart har en diagnose. Det er kanskje fristende å stemple sexkjøpere som syke, men stemmer dette?

Bildet av sexkjøperen som en overgriper uten omtanke for den som selger sex er utbredt.

Som leder av prosjektet PKS –Helsetilbud til personer som kjøper sex ved klinikken Sex og samfunn, har jeg snakket med over 500 sexkjøpere.

Helsetilbudet tilbyr smittesjekk og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner, men også samtale og veiledning for dem som ønsker å snakke om sine sexkjøpsopplevelser. Helsetilbudet er finansiert av Justisdepartementet som ett av flere tiltak innenfor prostitusjonsfeltet.

Når jeg forteller om jobben min til utenforstående får jeg ofte spørsmålet «Har sexkjøpere noen samvittighet»? «Har de noe som helst omtanke for de som utnyttes og som utsettes for menneskehandel»?

Jeg har ikke et fasitsvar, men min erfaring er at sexkjøpere er en sammensatt gruppe med ulike tanker og refleksjoner rundt eget sexkjøp.

Ett eksempel er «Trond».

«Trond» er snart pensjonist. Han har kone, barn og en god jobb. Trond og hans kone har ikke lenger et seksuelt forhold og han kjøper sex regelmessig.

Jeg møter «Trond» på kontoret mitt. Han ønsker en smittesjekk for seksuelt overførbare infeksjoner. I tillegg ønsker han å prate om sine sexkjøpserfaringer.

«Trond» oppsøker Helsetilbudet flere ganger og etter hvert kommer vi inn på grunnene til at han velger å kjøpe sex. Jeg spør om han har noen tanker rundt menneskehandel og de som ikke selger sex av fri vilje.

«Trond» tenker seg om og sier at han, som de fleste, har et behov for sex og intimitet. Han mener eget sexkjøp er en vinn-vinn-situasjon; både for ham selv og for kvinnene han kjøper sex av. «Trond» understreker at han alltid behandler kvinnene svært pent.

Samtidig er «Trond» skeptisk til sexkjøp på grunn av utbredelsen av menneskehandel. Han sier han alltid er nøye med å kjøpe sex av kvinner som ikke er utsatt for press og tvang. «Trond» anser seg selv som en bevisst sexkjøper, men vedgår at han ikke kan vite sikkert om de han oppsøker selger sex av fri vilje.

Sex og samfunns erfaring er at mange som kjøper sex har et problematisk forhold til dette og ønsker å snakke med noen om sine erfaringer. Mange sliter med skamfølelse, noe de sier forsterkes av å bli kriminalisert for sine handlinger. Enkelte som oppsøker vårt helsetilbud ønsker å slutte med sexkjøp. Andre har ingen motforestillinger mot å kjøpe sex. Dette varierer fra person til person. Om de som oppsøker helsetilbudet vårt er representative for sexkjøpere vet vi ikke, men de utgjør uansett en del av gruppen som kjøper sex. De er verdt å lytte til.

Bildet av sexkjøperen som en overgriper uten omtanke for den som selger sex er utbredt og kan stemme i noen tilfeller. Personer som selger sex forteller om vold og overgrep fra kundene sine. Vi vet at dette skjer. Samtidig finnes det en stor gruppe sexkjøpere som ikke har til hensikt å skade eller utnytte de som selger sex.

Jeg tror en ensidig fremstilling av sexkjøpere forsterker stigma rundt sexkjøp og sexsalg. Hva med kvinner som kjøper sex? Det er sjelden noen snakker om disse. Kanskje et mer nyansert bilde vil kunne åpne opp for en bredere debatt omkring sexkjøp? For å få til dette er man avhengig av bedre forståelse og kunnskap om personer som kjøper sex. Da hjelper det ikke å sykeliggjøre og stemple de som kjøper sex som personer med nedsatte sjelsevner.

Mer fra: Debatt