Debatt

VG på viddene om atomvåpen

Siden 22. februar har vi kunnet følge VGs dekning av atomstriden mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Striden har handlet om hvorvidt stortingsmeldingen om globale sikkerhetsspørsmål skulle støtte et atomvåpenforbud eller ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Allerede to dager før meldingen ble avgitt kunne VG avsløre at drakampen endte med enighet. Den endelige teksten nevner ikke atomvåpenforbud eksplisitt, men den sier at Norge skal jobbe for rettslig bindende rammeverk. En svakere formulering enn Ap med flere hadde jobbet for, men et betydelig skritt i riktig retning.

VGs dekning og kommentering med Hanne Skartveit i spissen har imidlertid vært alt annet enn folkeopplysning. De redaksjonelle sakene og kommentarene spinner rundt usakligheter og skremselspropaganda. I kommentaren «Uansvarlig atomstrid» sto det for eksempel «Våre politikere må være voksne nok til å klare å sette norske interesser foran egen irritasjon og ønsker om egenmarkeringer». Er det utenkelig for VG at motivasjonen hos Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Trine Skei Grande bunner i et genuint engasjement for en atomvåpenfri verden?

I en kommentar til at Huitfeldt ønsket at Norge skulle stemme for en FN-resolusjon mot atomvåpen, skriver Skartveit 22. februar: «Det sier hun selv nå, etter at Russlands statsminister snakker om en ny kald krig. Det er ikke til å forstå.» En slik retorikk som oppfordrer folkevalgte i Norge til å blindt følge USA, er skremmende. Som om lydighet og knebling av debatt er nøkkelen til sikkerhet. Dette stemmer ikke med virkeligheten. Norge sa nei til Irak-krigen. Norge gikk i front for et forbud mot klasevåpen. Fortsatt er vi i nær allianse med USA.

Jeg håper redaksjonen i VG vil se talen Michelle Thomas holdt på konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen i 2014. Den ligger på YouTube. Hun vokste opp i Utah nær et anlegg for prøvesprengninger. Utsikt til soppskyer i horisonten var en del av barndommen. Thomas fortalte om familie, venner og naboer i stort antall som hadde dødd av atomvåpenrelaterte sykdommer. Ingen erstatning eller unnskyldning hadde de fått fra amerikanske myndigheter.

Den sterke stat mot enkeltmennesket. Det er dette atomvåpensaken handler om. Det er dette vi må jobbe imot. Ingen stater bør ha rett til å ta den risikoen atomvåpen innebærer på vegne av egen og andre staters befolkning. I dag har ni stater atomvåpen og Norges største tabloidavis mener det er uansvarlig å diskutere et forbud mot atomvåpen. Tenk at vi ikke har kommet lenger. Vi har en jobb å gjøre.

Mer fra: Debatt