Debatt

Kunsten å lytte

Vær helt ærlig nå. Hvor flink er du til å høre på hva andre sier?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jobben min handler om å få andre til å gjøre noe de ikke hadde tenkt på. Verktøyet mitt er kommunikasjon, som betyr å «gjøre felles». Det skjer mest effektivt gjennom dialogen.

Jeg tar meg likevel noen ganger i å bruke mer energi på å tenke på hva jeg skal si etterpå enn å lytte oppmerksomt på hva den andre sier. Hvis den jeg snakker med gjør det samme, bærer samtalen mer preg av to monologer enn av en reell dialog.

Dette er ikke noe uvanlig mønster i mange møter og samtaler i arbeidslivet. Erkjennelsen gjør det heldigvis mulig å trene på å bli flinkere til å lytte.

For noen uker siden møtte jeg Jens E. Kjeldsen på Christie Café i Bergen. Han er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Vi hadde blitt kjent gjennom Twitter, og møttes første gang ansikt til ansikt. Vi utvekslet ikke bare ord, men bøker vi har skrevet.

Kjeldsen skriver i sin bok «Hva er retorikk» at det kan være like bra å bli overtalt som å overtale. Hvis du lytter til andres synspunkter, blir du klokere og bedre til å overbevise, hevder han. «Det hjelper deg med i å oppdage og endre dine egne uholdbare synspunkter».

Om du, som meg, har lyst til å bli bedre til å lytte på andre, kan vi allerede i dag begynne å trene på det. Vær oppmerksomt til stede i samtaler og møter. Legg bort smarttelefon og alt annet som kan konkurrere om oppmerksomheten din.

Hør på hva den andre sier i stedet for å tenke på hva du selv skal si. Hvordan kan du bygge videre på dette synspunktet også om du skulle være uenig i det? Tenk utenfor dine vanlige tankemønstre.

Tiltal den andre ved navn. Vis, ikke bare si, at du har fått med deg budskapet. Bygg videre på det i diskusjonen. Øvelsen kan bidra til å gjør deg selv klokere. Samtidig løfter du den andre for hennes synspunkter. Resultatet kan det svinge av.

Kreative folk kjennetegnes blant annet av fleksibilitet, viser en studie gjort av professor Øyvind L. Martinsen ved BI. Fleksibilitet er evnen til se ulike sider ved problemstillinger og kan holde løsningsmuligheter åpne.

Jeg er klar for dagens trening i kunsten å lytte. Blir du med?

Mer fra: Debatt