Debatt

GET tilbyr dårlig avtale

TV-og bredbåndselskapet GET har fram til nå tilbudt dyre TV-og bredbåndspakker til sameier og borettslag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Vi er et middels stort sameie med en kollektiv avtale med TV- og kabelselskapet GET som sluker en stor del av sameiets økonomi.  Dette er særlig bittert fordi mange av beboerne ikke har behov for kabelpakken selskapet tilbyr. Forbrukerudersøkelser viser at det store flertallet er fornøyd med tilgang til 4-6 kanaler. GET operer med såkalte «tilbud» som nærmest tvinger sameiet til kollektive løsninger med 20-30 kanaler  hvor alle skal betale en gjennomsnittspris. I tilbudet ligger bredbånd og TV-signaler bundet sammen.  Dette koblingssalget ønsket sameiet å forhandle med GET. De viser ingen imøtekommenhet og insisterer knallhardt på å bibeholde den dårlige husmannsavtalen med 5 års bindingstid som er to år utover standard avtaletid. Ved påpekning at daværende leder for styret må ha vært ukjent med konkurrerende vilkår og i sin naivitet har trodd at nåværende avtale var en god avtale, viser GET muskler og slår i bordet med juridisk avdeling i selskapet som insisterer på å bibeholde bindingstiden.
Sett med GET sin øyne og krav til å gode resultater i sin bunnlinje, kan man skjønne at selskapet på død og liv vil beholde sin ekstremt gode inntjening. På toppnivå i selskapet uttaler GET direktør Øivind Husby seg på en annen måte. Han sier at han «vil komme kundene i møte» i forhold til ønsket om å skille TV pakken fra bredbåndstilbudet.  Det ser ut som om GET har tatt hensyn til bestemmelser i Markedføringsloven som legitimerer at kunder og privatpersoner fritt skal kunne velge kabel-TV-selskaper hvor TV-signaler og bredbånd er adskilt. For boligsammenslutningene må dette bety at eksisterende avtaler kan reforhandles til adskillig billigere pris fordi boligsammenslutningene da ikke kan faktureres for produkter de ikke har behov for eller bruker. Forbrukerombud Gry Nergård har over flere år påpekt ulovligheten av å fremme og selge koblingsprodukter GET har gjort over flere år.
Styrene i borettslag/sameier og aksjeselskaper består av folk som stort sett ikke sitter med ekspertisekunnskaper på lov og rett innenfor TV og datamarkedet. At et tidligere styre har latt seg forføre av  reklame til å tegne  ”husmannskontrakter”, bør et selskap som GET forholde seg for gode for. Selskapet kjenner godt til  Markedføringsloven og Konkurranselovens begrensninger på dette området. 
For framtiden må forretningsførere som Oslo og omegn boligforvaltning (OBF) og OBOS,  øke sin kompetanse på dette området som forvaltere av et av de viktigste og dyreste delene i driften av en boligsammenslutning.   Styrer og eiere må kunne forvente at en større forvalter evner å fremforhandle gode og rimelige løsninger i forhold til den enkeltes behov for TV-og bredbånd.  Å overlate dette ansvaret til styrer som sitter med begrenset funksjonstid og begrenset kunnskap på feltet,  vil i mine øyne være å ignorere for hva et borettslag/sameie har behov for av støttefunksjoner fra en boligforvalter. Kollektive avtaler må fremforhandles og kunnskapsdeling mellom boligforvaltere vil være nødvendig for å vise mest mulig markedsmakt i forhold til en så stor aktør som GET.
Med  hilsen,
Alf Jensen, leder i fellessameiet Ilaløkken