Debatt

Dårligere klima?

Hovedproblemet ved menneskeskapte klimaendringer er ikke at klimaet blir dårligere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dagens debatt om menneskeskapte klimaendringer er det en gjennomgangstone at problemene vi vil møte i hovedsak skyldes at klimaet blir dårligere. Det er en misoppfatning.

La oss som et tankeeksperiment anta at den globale gjennomsnittstemperaturen i dag, av naturlige årsaker, var 10 grader høyere enn den er, og at den hadde holdt seg stabilt på dette nivået i mange hundre tusen år. Da ville det ikke være is verken på Grønland eller Antarktis. Havnivået ville være ca. 70 meter høyere enn i dag. Havstrømmer, vindmønstre og nedbørforhold ville være helt annerledes enn i dag. Likeså vegetasjon og dyreliv. Det ville være en helt annen planet enn den vi kjenner i dag.

Ingenting tilsier at mennesker ikke ville kunne utvikle seg og sin sivilisasjon under slike forhold. Men utviklingen ville skje slik at menneskeheten til enhver tid var tilpasset klimaet. Dette i likhet med dyre- og planteartene.

Anta nå at menneskene på den varme planeten vi nå betrakter begynte å gjøre noe tilsvarende som dagens mennesker gjør, bare med motsatt fortegn: De begynte å slippe stoffer ut i atmosfæren som bevirket at den globale gjennomsnittstemperaturen gradvis sank; like raskt som den i dag stiger.

Så kan vi spørre: Ville menneskene på den varme planeten da ønske utviklingen velkommen? Ville de ønske at den globale gjennomsnittstemperaturen skulle synke raskest mulig til det nivået vi i dag er vant til på jorda? Fordi de anså at man da ville få et bedre klima?

Neppe. Ingen av menneskene på den varme planeten ville oppleve det som noen katastrofe å leve under dette klimaet. Det ville heller ikke være noe problem for dyreartene og økosystemene. Poenget er at alt liv ville være tilpasset dette klimaet. Ingen byer ville være bygget der dagens havnebyer ligger (70 meter under havoverflaten). Man ville bygge byer der det passet best. Og man ville dyrke jorda der vekstvilkårene var gode. Ingen ville savne ski- og skøyteløping, fordi ingen ville vite hva det var. Man ville bosette seg der var trivelig å bo, og der man hadde næringsgrunnlag. Livsførselen ville over alt være tilpasset de lokale forholdene.

Men straks klimaet begynner å endre seg raskt på den varme planeten, vil store problemer komme. Fordi klimaet endrer seg bort fra det som livet på planeten er tilpasset.

Ved en objektiv analyse vil man ganske sikkert komme til at det temperaturnivået vi i dag har er nokså optimalt for livet på jorda. Ikke for varmt og ikke for kaldt. Og kontrastene mellom varme og kalde strøk bevirker en planet med en stor spennvidde i hva som kan eksistere her, hva man kan produsere og hva man kan oppleve. Menneskenes sivilisasjon har oppstått og utviklet seg på et svært gunstig tidspunkt i jordas historie. Både en systematisk avkjøling og en systematisk oppvarming vil skape et klima som objektivt sett er dårligere enn det vi har.

Men det er ikke dette som er hovedproblemet i dagens situasjon. Det er de raske endringene som er hovedproblemet. Alt liv på jorda, inkludert menneskeheten og dens sivilisasjon, er tilpasset akkurat det klimaet vi nå har. I hele den tiden da det har vært mennesker på jorda har klimaet vært noenlunde stabilt. Selv bitte små klimaendringer i denne tiden har vært nok til å skape store katastrofer for menneskene.

Når vi nå går inn i en periode med en systematisk klimaendring som går langt raskere enn noen gang tidligere, forsvinner mange av de forutsetningene som menneskene har basert sine liv på. Det gjelder både faktorer som er nødvendige for å eksistere og faktorer har med livskvalitet å gjøre.

Mer om saken i den nylig utkomne boka Under overflaten på klimaproblemet.

Mer fra: Debatt