Debatt

Med atomvåpen for fred

Barack Obama tok til orde i FN for en atomvåpenfri verden. Når Ap gjør det, er det livsfarlig, ifølge VG.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

16.000 kjernefysiske våpen finnes i verden i dag. To land dominerer fullstendig, i 2016 som under den kalde krigen. USA og Russland besitter over 14.500 kjernefysiske stridshoder. Ytterligere sju land har kjernefysiske våpen – våpen så sterke at de kan sikre menneskets totale utslettelse. Og det selv etter betydelig global nedrustning. Etter den kalde krigen skal det kjernefysiske våpenarsenalet være redusert med vel to tredjedeler.

Den mest ustabile land-til-land-situasjonen har vi i dag trolig mellom India og Pakistan, men Nord-Koreas rasling med atomvåpen er heller ingen fest. Et mer begrenset kjernefysisk angrep kan komme fra terrorister og grupperinger som kan kjøpe eller stjele atomvåpen eller kjernefysisk materiale som kan settes sammen til våpen. Og brukes i et angrep, for eksempel i en millionby. Skrekkscenarioet med atomspredning er en reell risiko, omtalt av forsknings-institutter og i nasjonale og internasjonale sikkerhetsvurderinger.

Det er i denne situasjonen at VG – landets nest største avis – mener at den største trusselen mot Norges sikkerhet er å jobbe for en atomvåpenfri verden. Bestemødre for fred og avdøde Ole Kopreitan, fredsdemonstrasjoner og Nei-til-atomvåpen-grupper – her finner vi altså Den Store Fare. Naive lullere versus realistiske analytikere. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit har ment dette lenge. Allerede i mars skrev Skartveit at «alle kan drømme om en verden fri for atomvåpen. Men i dagens situasjon bør slagordet heller være atomvåpen for fred.»

Atomvåpen for fred, der altså. Vi kan ikke av-oppfinne atomvåpen. Dessverre. Men «atomvåpen for fred»? Fritt for ikke å gå under den parolen.

Bakgrunnen for VGs nye kamp for atomvåpen er en dragkamp på Stortinget. Stortingsflertallet med Ap i spissen, mener regjeringen, innenfor vårt NATO-medlemskap, kan være pådriver for nedrustning og «ber regjeringen jobbe for et forbud mot atomvåpen». På det som skulle ha vært siste møte i utenrikskomiteens behandling av stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer fikk imidlertid Høyre pådriverrollen i vrangstrupen. Utenriksminister Børge Brende (H) synes forslaget var så uhørt at han spurte stortingspresident og partikamerat Olemic Thommessen (H) om forslaget potensielt kunne være et brudd på Grunnlovens paragraf 26, som slår fast at regjeringen har ansvaret for utenrikspolitikken. Det var det ikke. Så når komiteen avgir innstilling i mars kan Brende, stakkar, bli pålagt å jobbe for en atomvåpenfri verden.

De blåblå og VG drar Nato-kortet. Skartveit mener at dette «betyr at Ap i virkeligheten ønsker at Norge skal bryte med den linjen som våre allierte i Nato står for», fordi Nato i dag forbeholder seg retten også til såkalt «førstebruk» av atomvåpen. Men VGs påstand er likevel tullete. På Stortinget er det bare en og annen SV-er som ikke stiller seg 100 prosent bak norsk Nato-medlemskap. Forslaget i utenrikskomiteen, som Aps Anniken Huitfeldt leder, innebærer ikke noe linjeskifte fra Arbeiderpartiet. Stoltenberg II-regjeringen jobbet for det samme, men fulgte to spor: Den jobbet for et forbud mot atomvåpen, samtidig som den understreket Norges lojalitet til Nato. For øvrig mener regjeringens støttepartier Venstre og KrF det samme som Ap.

Barack Obama var den første amerikanske presidenten som noensinne ledet et toppmøte i FNs sikkerhetsråd. I september 2009 tok han ordet for å få verdens toppledere til å ta inn over seg det absurde i en opprustningsspiral som kan utslette oss alle. Sikkerhetsrådet gikk enstemmig inn for resolusjonen som tar sikte på at statene skulle jobbe for å hindre spredningen av atomvåpen, jobbe for nedrustning og minke risikoen for at terrorister tar i bruk atomvåpen. «At også Kina og Russland gikk inn for resolusjonen, gir den global politisk slagkraft», skrev nyhetsbyrået AP. Associated Press, ikke Arbeiderpartiet.

Russland og Kina er sentrale, men også USA må med. Det blir ingen atom-nedrustning uten atommaktene, og dagens sikkerhetspolitiske situasjon mellom øst og vest gjør ikke dette enklere. På den annen side: Når «alle» snakker opprustning, og Russlands statsminister Dmitrij Medvedev mener situasjonen ligner på kald krig, er det enda viktigere at noen holder hjertet varmt og hodet kaldt.

Det er trolig bare to ting som kan utslette vår eksistens slik vi kjenner den: Global oppvarming og kjernefysisk krig. Den beste – og kanskje eneste – måten å hindre bruk av atomvåpen, er å fjerne dem. De kan ikke av-oppfinnes, men de kan forbys, i likhet med kjemiske og biologiske våpen. Det må det være mulig å minne venner og allierte på, når man samtidig diskuterer hvordan man skal sikre hver enkelt av statene trygghet og sikkerhet.

Mer fra: Debatt