Debatt

De har sett seg lei

I 20 år har noen av oss pekt på at norsk rovviltforvaltning er fundamentert i en feiltolking av Bernkonvensjonen. Da som nå blir vi anklaget for å "angripe" og "så mistillit til" Bernkonvensjonen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå sist er det fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundert, Arnodd Håpnes, som har sett seg lei. Før det var det stortingsrepresentant Eva-Kristin Hansen  i Stortingets spørretime for en uke siden.

Mej jeg og flere er også lei og har grunn til det. I 1996 skrev forfatterne av St.meld. nr 35 (1996-1997) at Norge gjennom undertegnelsen av Bernkonvensjonen var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige bestander av store rovdyr  innenfor Norges grenser. Da hadde allerde de samme byråkratene i departement og direktorat  i lang tid lagt føringene  til rette ved å innføre begrepet "levedyktige bestander i Norge" i viltlovens vedtekter og i et forslag til landsplan for rovvilt-forvaltning fra 1985. Opportunistiske og kunnskapsløse politikere lot byråkratene ta styring og gadd ikke engang å lese de brevene fra Bernkonvensjonens general-sekretær som de selv henviste til i stortingsdebatten om rovviltmeldinga. I stedet adopterte de de utlegninger av innholdet som miljøbevegelsens representanter i og utenfor de statlige kontorer ga til beste - i strid med de faktiske forhold.

Nå er plikten til nasjonale levedyktige bestander avslørt som myte, men så sent som i Soria Moria-erklæringen var det ennå god latin. Riktignok innførte statssekretæren i Miljøverndepartementet, en tidligere leder av naturvernforbundet nytale og ga beskjed om at "i Norge" heretter skulle leses som "i Skandinavia", det skal hun ha. Men også dette var bare et ledd i forsøket på å konsolidere status quo. "Re-wilding" av det norske kulturlandskapet får vi nok, dessverre, men da mer pga fravær av politikk enn som resultat av bevisst satsing. Ulv i hele Norge kan de se langt etter. Fremdeles skal 95% av norsk natur være herlig uten ulv.

Nå vil de forlikte at 2011 skal være rovviltdebattens År Null, slik at de eneste meningsberettigede er de som vil bidra til å sette forliket - eller de ulike fortolkningene av det - ut i livet. Det kaller de å "se framover". For de store strategene er rovvilt fremdeles bare forhandlingskort om framtidige regjeringskonstellasjoner.

Mer fra: Debatt