Debatt

Y-blokka – europeisk kulturarv!

Regjeringen tviholder på å fjerne Y-blokka. Argumentene holder ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

Kulturvernorganisasjonen Europa Nostra slår fast at Y-blokka er en viktig del av vår europeiske kulturarv. Samtidig tviholder regjeringen på at bygningen må vekk. Men argumentene holder ikke!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Europa Nostra velger annethvert år syv truete kulturminner som de vil kjempe ekstra for, og hvor redning fortsatt er mulig. Fortidsminneforeningen nominerte Y-blokka til The 7 Most Endangered 2016. Europa Nostra offentliggjorde i desember en kortliste, der et tverrfaglig ekspertpanel har valgt ut 14 anlegg blant rekordmange nominerte. Y-blokka er med! Sammen med Venezia-lagunen, Justispalasset i Brüssel og andre umistelige deler av vår felles historiefortelling. Regjeringen ville ikke kommentere nyheten om kortlisten, men at Y-blokka er truet av riving har vakt internasjonal oppsikt, med presseoppslag i Europa og USA.

Europa ser at Y-blokka må bevares. Begrunnelsen er knyttet til Picasso/Nesjars banebrytende arbeid, men også til Y-blokka som del av et helhetlig modernistisk anlegg, og som et regjeringsbygg som sto imot terroren 22. juli.

Den farlige ringveien?

Regjeringen har fremmet ulike argumenter for at Y-blokka bør vekk, fra økonomi og bruk til miljøvern og byromskvaliteter. Argumentene falt fra hverandre. Tilbake står sikkerhetsargumentet. I Stortingets spørretime 18.11.2015 utfordret Jan Bøhler (Ap) premissene for det nye regjeringskvartalet: utnyttelse, manglende gjenbruk av bygninger utenfor planområdet og riving av Y-blokka. Statsråd Jan Tore Sanner svarte gledelig at bruk av R5 og R6 skal vurderes, men holdt fast på riving av Y-blokka: Det er «ikke mulig å ha departementale bygg over den tunnelen». Sikkerhet var også kronargumentet for å stagge Picassos arvinger. Fakta er at det sitter statsansatte i Y-blokka nå. Det er lys i kontorene over veien.

Statsbygg anbefaler at Ring 1 senkes og forsterkes. I notat fra Plan- og bygningsetaten 12.10.2015 drøftes alternative løsninger for Ring 1, inklusive muligheten av en brutt ring. Her er det muligheter. Oss bekjent har ingen gjort en seriøs utredning der veianlegget og det nye regjeringskvartalet forenes med bevaring av Y-blokka. Beslutningen om riving er prematur og fattet på tynt grunnlag – i strid med forslag om fredning.

LES KOMMENTAR: Spørs om Statsbygg har gjenåpnet diskusjon om Y-blokka (Hege Ulstein)

Et grønt skifte

Forslag til regulering av området skal på høring i vår. Sanner sier at kommunen er en særlig viktig aktør som skal involveres i prosessen. Oslos nye byregjering har miljøvern som fanesak, men de har ikke tatt stilling til regjeringskvartalets framtid i byrådserklæringen. Det haster! Å rive en bygning på 22.000 m2 med vegger av betong tettpakket med elvegrus, og erstatte denne med 12.000–15.000 m2 nybygg, gir stygge tall i klimagassregnskapet.

Vi oppfordrer byregjeringen til å vise at de tar miljøbevaring på alvor, både det naturgitte og det bygde. Y-blokka er bærer av historie som angår Europa. Den er ikke truet av forfall eller av en fattig stat, men av en politisk beslutning. Hvorfor berøve oss et monument, et kunstverk, og henge oss ut for hele Europa når det er unødvendig?

LES OGSÅ: «Jeg savner Y-blokken»

Mer fra: Debatt