Debatt

Å nei, det står «annuitet»

Finans er preget av fremmedord og lange kontrakter, men et boliglån er i bunn og grunn ikke så komplisert.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du får lov til å bruke pengene du regner med å tjene i framtida, allerede i dag. I motsatt ende av avtalen er det noen som utsetter sitt forbruk for å få dette til å skje. Det må du betale dem for. Det kaller vi renter.

Men skal du ha serie eller annuitet? For oss som har jobba med lån er spørsmålet en klassiker. Forskjellen er egentlig bare tidspunktet for når du ønsker å betale avdrag og når du vil betale renter.

Det finnes noen grunner til å ta serielån. Hvis du for eksempel lånefinansierer en utleieleilighet og vil ha forutsigbare kostnader jamført med leieinntektene. Bare husk å binde renta. Dette er det vi kaller «Advokatpensjon» i bankvesenet. Et populært lunsjsamtaletema blant bankfolk er ryktet om at advokatforeningen har temakvelder der de lærer medlemmene at lykken i livet er en utleieleilighet i Bogstadveien, finansiert med serielån.

Men skal du ha serielån på privaten? Med annuitetslån betaler du samme beløp hver måned. I begynnelsen er mesteparten renter, etter hvert blir en større og større del avdrag på gjelda. Med et serielån betaler du samme avdrag hele tiden, så kommer renta på toppen.

En del låntakere ser bare på summen «Totalt innbetalt i renter» og basert på dette fastslår de at et serielån er billigst og sier at det er det de skal ha. Da får de jo det. Men er det smart?

En krone er ikke bare en krone, men et uttrykk for kjøpekraft. Legger vi til grunn at prisene vil stige med 2,5 prosent per år betyr det også at krona faller 2,5 prosent i verdi per år. Et serielån har et lavere totalbeløp fordi du betaler mer i begynnelsen av låneperioden. Du vil oppnå følgende ved heller å velge et annuitetslån.

Du betaler mer renter i begynnelsen og får dermed mer i rentefradrag allerede i dag. Du kan dermed bruke disse pengene mens de er mest verdt. I tillegg betaler du mer av gjelda di i framtida, når pengene er tilsvarende mindre verdt. En bra deal for deg. På det tidspunktet har du dessuten gått opp i lønn mens gjelda er den samme eller lavere. Slik får du både høyere og mer stabil kjøpekraft i de årene du har gjeld.

Ikke overbevist? Har du høy inntekt og ser for deg et serielån på 20 år? Hvorfor ikke velge et annuitetslån på 17 år i stedet? Da får du ca. samme beløp i ruten «Totalt innbetalt i renter», du får fradraget mens det er verdt noe, og du er ung og har noe fornuftig å bruke pengene på. Til alt overmål blir du gjeldfri tre år tidligere. Et finansielt kinderegg!

Mer fra: Debatt