Debatt

Alt går etter planen i KMD

Det kunne statssekretær Lars Andreas Lunde opplyse på en rovdyrkonferanse på Hamar som avvikles 18.-19. januar. Det har aldri vært meningen at regjeringen skulle komme med noen sak til Stortinget, får vi nå vite.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Men noe kan han fastslå på vegne av regjeringen: Norge er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å ta vare på ulv. Og ulvesonen er kommer for å bli fordi den er årsak til mindre tap av bufe på utmarksbeite. Det siste kan han underbygge med siste pressemelding fra eget departement som bl.a. viser at tapene i Hedmark har gått ned med 64 % i forhold til toppen for noen år siden (I selve ulvesonen har tapene blitt enda mindre, hva nå årsaken kan være).
  Det framgår ikke referatet fra konferansen i hvilken grad Lunde mener at rovvilt-politikken er "forskningsbasert", som er et populært begrep på vernesiden. Men på spørsmål om hvor stor ulveflokk Norge har forpliktet seg til, svarer Lunde at 30 ynglinger kreves for å sikre en levedyktig bestand i Sør-Skandinavia. Dermed aspirerer han til januarprisen i Geelmuyden-Kieses tåketalenominasjon for 2016.
Begrepet "levedyktig bestand" finnes ikke i Bernkonvensjonen, så dermed er det vel strengt talt norske politikere som må bestemme hvor mye ulv og hvor mange ynglinger vi skal ha. Og noen av oss undrer på når de skal frigjøre seg fra noen luftige tanker om levedyktighet og soner som tre vise menn la fram i 1985. Med henvisning til en isolert ulvebestand på øya Royal Island i en av de store sjøene i Nord-Amerika trakk de den forskningsbaserte slutning at en ulvebestand på tre flokker kunne være levedyktig hvis den hvert 5. år fikk genetisk påfyll utenfra. De foreslo på dette grunnlag at en sør-skandinavisk ulvebestand burde etableres i grenseområdet mot Sverige - ikke minst fordi det i den norske delen bare befant seg 145 000 dyr på utmarksbeite. Og det var jo også en del av de tre vises mandat å redusere konflikter. Den gang som nå.
  Tallene og andre forutsetninger har altså endret seg en del på 30 år, men konklusjonene er ellers mye de samme. Kontinuitet i vurderinger er alltid så tillitvekkende - og stadig mer jo lengre en kommer fra et galt utgangspunkt.

Mer fra: Debatt