Psykolog/cand.psychol

Christian Lekic Askø-Næss

Jeg er psykolog/cand.psychol., kristen (i Helge Hognestads forstand), aktivt engasjert for Asker FrP og Serbia-venn. Mitt politiske mål er et samfunn med størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker. Se også min profil på verdidebatt.no: http://www.verdidebatt.no/canasker.

24 innlegg

Innhold fra Christian Lekic Askø-Næss