Butikkansatt ble syk av seksuell trakassering på jobb

Den kvinnelige butikkansatte i Fredrikstad ble sykmeldt og måtte til slutt si opp jobben, etter å ha blitt seksuelt trakassert og plaget på andre måter av en mannlig kunde.

Truslene mot og trakasseringen av den kvinnelige ansatte i en dagligvareforretning i Fredrikstad pågikk i om lag en uke tidligere i år, og på en måte som ble svært belastende for kvinnen.

Spente bein på kvinnen

10. februar rant begeret over. Da sa den nå domfelte mannen (32), som for øvrig har rettet trusler mot en rekke personer, til kvinnen i butikken at han «ville p*le henne». Videre spente han bein på henne, spurte om hun var hore, grep henne i håndleddet og holdt henne fast.

Ved flere anledninger skjelte han henne ut og sa at han skulle sørge for at hun fikk sparken eller lignende, ifølge dommen.

«Stalking»

Sarpsborg tingrett beskriver mannens behandling av kvinnen over tid som såkalt «stalking» og betegner mannens atferd i en rekke tilfeller som hensynsløs. Den butikkansatte er i dag sykmeldt og har sagt opp jobben sin som følge av det hun opplevde i arbeidstiden.

«Dette illustrerer godt hvor alvorlig tiltaltes plagsomme/sjikanøse – og til dels truende – atferd har vært», slår retten fast.

Mannen har for øvrig framsatt alvorlige drapstrusler overfor to huseiere og en vaktmester, flere vektere og politifolk og en arrestforvarer i forbindelse med at de gjorde jobben sin.

Truet 6-åring

Til en kvinne i Sarpsborg, i mai 2016, sa han at han «fint kunne sitte inne i fire år for å ha voldtatt henne», og fulgte opp trakasseringen med 31 tekstmeldinger og flere oppringninger.

En seks år gammel jente i samme by fikk i fjor sommer høre fra mannen at «faren hennes er dum», mens faren på sin side fikk servert en trussel om at ingen i huset hans, heller ikke datteren, skulle føle seg trygge.

Mannen ble i juni dømt for ett tilfelle av vold mot politiet, fire trusler, sju tilfeller av hensynsløs atferd, ett bedrageri og fire krenkinger av ilagt besøksforbud samt en kjøring uten gyldig førerkort. Forholdene er begått i prøvetiden etter at en betinget dom ble avsagt bare seks dager før det første forholdet i tiltalen.

16 vitner

«Bevisbildet for retten, slik det er presentert gjennom opplesing av tiltaltes fire politiforklaringer og umiddelbare forklaringer fra i alt 16 vitner, etterlater det krystallklare inntrykk at tiltalte for alle tiltalepostene har forholdt seg slik de respektive grunnlagene skildrer», lyder rettens klare konklusjon, etter at mannens mentale tilregnelighet også har vært vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige.

Han var ikke å regne som utilregnelig. Derimot er mannen ute av stand til, eller ikke villig til, å forstå hva han utsetter ofrene sine for av ubehag og lidelser, mener retten.

Mannen er tidligere domfelt og bøtelagt en rekke ganger for diverse straffbare forhold i perioden 2010–2017. Nå må han sone en fengselsstraff på i alt åtte måneder.