Ordenssjef Inge Jensen ved Fredrikstad politistasjon forteller at de aktivt bruker sosiale medier for å skaffe seg kunnskap om hvor det skal arrangeres fester med potensielt mange mindreårige deltakere.

Bruker sosiale medier som «fyllebrems»

Politiet jobber aktivt på nett for å stanse utagerende fester med mindreårige deltakere før de i det hele tatt kommer i gang. Nå ønsker de flere tips fra publikum.

 

– Vi er veldig interessert i å bli kontaktet av foreldre hvis de mistenker at noe er i gjære. På den måten kan vi komme over samlingssteder. Når vi får dette bekreftet, ringer vi gjerne til eierne for å høre om de er klar over hvem de egentlig leier ut til, og så får vi avlyst disse festene, noe vi er svært godt fornøyd med, sier ordenssjef Inge Jensen i Fredrikstad-politiet.

Som et ledd i det forebyggende arbeidet sitt, bruker politiet i Fredrikstad blant annet sosiale medier for å kartlegge store fester med potensielt mange mindreårige deltakere.

– Vi plukker opp ting gjennom åpne grupper for elever ved de videregående skolene, Facebook-sider der det står at det er fest der og der til helgen. Vi infiltrerer ikke miljøet, påpeker Jensen.

– Tidlig russefeiring

Han forteller videre at de har et godt samarbeid med utleiere av lokaler når de får nyss om denne typen fester.

– Stor velvillighet og overraskelse møter oss fra utleierne, som ofte ikke er klar over hvem som faktisk leier lokalet. De tror kanskje de leier ut til et 40-årslag fordi ungdommer ofte leier i foreldres navn. Når vi ringer foreldre oppført som leietaker, er gjerne overraskelsen vel så stor, sier Jensen.

De siste årene har politiet i Fredrikstad, men også i de andre Østfold-byene, satset tungt på ansvarlig alkoholhåndtering i tett samarbeid med kommunene – og særlig rettet mot unge festdeltakere.

– Derfor har vi koblet inn U18-avsnittet vårt og jobber spesielt opp mot de videregående skolene. Nå begynner russefeiringen allerede i førsteklasse ved at de trommer sammen til busser og skal ha bussfester. Der har vi kommet over fester hvor det er forholdsvis mange 16-åringer, forteller Jensen.

– Paradokset med russefeiringen er at man kan drikke uhemmet i enkelte settinger med samfunnets tillatelse, og så fort den tida er over tillates det ikke lenger. Det skaper forvirring. Derfor ønsker vi å starte så tidlig som mulig med et normalt forhold til alkohol, utdyper ordenssjefen.

Ta kontakt på forhånd

Senest i helgen måtte politiet rykke ut og avslutte fester med til dels svært unge deltakere i både Moss og Fredrikstad.

Jensen håper nå at både ungdom og foreldre skal bli flinkere til å kontakte politiet i forkant av festene.

– Når det er snakk om hjemmefester blir det mer som i helgen, at vi må gå inn reaktivt. Det er det vi ikke ønsker å måtte gjøre, så hvis vi kan få tips tar vi gjerne imot det. Det er så mye enklere å kunne gå inn og si nei i forkant enn å måtte rykke ut og tømme et lokale.

Hjemkjøring

– På festen i helgen hadde vi ikke kapasitet til å plukke ut de under 18 år, men det gjør vi ellers. Vi kjører dem hjem til foreldrene hvis de er veldig unge eller sterkt beruset. Det er noen foreldre som tenker at det er andres barn – fram til de får bekreftet det motsatte.

Han mener likevel det er mye som tyder på at det er færre ungdommer som drikker og fester i dag enn tidligere.

– Om det er satsingen på ansvarlig alkoholhåndtering som har gjort det, eller om det er en generell vridning i samfunnet, vet jeg ikke. Men jeg har jobbet i politiet i 30 år, og vi kjørte mye mer rundt på hjemmefester før enn nå, avslutter ordenssjefen.