Borghild Tønnessen-Krokan er daglig leder i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner som arbeider med FNs bærekraftsmål og klima. Bodde i Havanna 2 1/2 år, ut 2014, med oppdrag for UNDP, NUPI, Universitetet i Oslo (UiO) på Cuba. To mastergrader fra hhv Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science (LSE).

Borghild Tønnessen-Krokan

15 innlegg

Innhold fra Borghild Tønnessen-Krokan