Biltur på 250 meter kostet 45.000 kroner

En kort biltur med bikkja skulle vise seg å bli rådyr.

I tillegg ble Hvaler-mannen dømt til fengsel.

Årsaken er at han satte seg bak rattet etter å ha helt innpå en halv flaske brandy, i hvert fall ifølge hans egen hukommelse.

Uansett viste blodprøver at han hadde en promille på 2,17 – halvannen time etter kjøringen.

Kjørte utfor veikanten

Mannen forklarte at han, kort tid etter å ha drukket, ønsket å ta seg en luftetur med hunden sin på en nærliggende snuplass – omtrent 250 meter fra hjemmet til mannen.

Dit valgte han å kjøre.

Da han skulle snu bilen, havnet den utenfor en asfaltkant. Forhjulene ble stående utenfor veien, og gjorde at han ikke klarte å rygge opp igjen.

Ifølge dommen, så noen dette opptrinnet og ga beskjed til politiet om at de hadde mistanke om promillekjøring.

LES OGSÅ: Polsk «maler» som kjørende over Svinesund var egentlig narkosmugler

Krevde 80.000 kroner

Mannen har hele tida innrømmet forholdet, og saken ble således avgjort som en tilståelsesdom.

Fredrikstad tingrett mente at rett straff var 24 dagers fengsel. Påtalemyndigheten, altså politiet, ønsket at mannen dessuten skulle få en bot på 80.000 kroner, men tingretten nærmest halverte dette beløpet. Dette ble begrunnet med at mannen er pensjonist, og derfor har en redusert inntekt.

– Retten er kommet til at politiets strafforslag tas til følge, men at boten reduseres, var deres konklusjon.

LES OGSÅ: Starter storkontroll av tungtransporten på grensa

Kan slippe unna fengsel

Til tross for dommen, er det lite trolig at mannen faktisk kommer til å tilbringe tid bak lås og slå.

Fengselsstraffen ble nemlig gjort betinget. Fullbyrdelsen av straffen ble utsatt med en prøvetid på to år. I løpet av denne tida må mannen gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring.

Han ble også dømt til tap av retten til førerkort i to år. Tapstiden regnes fra det tidspunkt promillekjøringen fant sted, som i denne saken var mai 2018.

Han valgte ikke å anke dommen.

LES OGSÅ: Tiltale: Målt til 160 km/t i 70-sone – i narkorus