Professor, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo

Statsviter med Latin-Amerika som sitt spesialområde. Forsker nå spesielt på politiske og økonomiske eliters rolle i utvikling og miljøpolitikk.

Leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika forskning (NorLARNet)

Benedicte Bull

Professor

58 innlegg

Innhold fra Benedicte Bull