Tirsdag og onsdag skal Høyesterett behandle og avgjøre om norske Marias mor får oppholdstillatelse i Norge. FOTO: ARNE OVE BERGO

Avgjør Marias skjebne

Høyesterett skal tirsdag og onsdag avgjøre om Maria (4) og moren får lov til å bli i landet.

 

Dagsavisen har flere ganger omtalt saken, om Maria som er født i Norge, med kenyansk mor og norsk far. Hun er norsk statsborger.

Les også: Norske Maria (3) må ut

Les også: Maria (4) kan sendes ut umiddelbart

Går i barnehage

Men moren har ikke oppholdstillatelse, og hun har tapt i flere rettsinstanser tidligere.

Blir moren sendt ut av landet, vil Maria, som nå har begynt i barnehage et sted på Østlandet, følge med. Til det som kan bli et liv i uvisse.

Nå ligger skjebnen i Høyesteretts hender.

- Høyesterett har satt av halvannen dag til behandlingen av saken.  Det vil ta noe tid før vi får vite Høyesteretts avgjørelse, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF (selvhjelp for innvandrere og flyktninger) til Dagsavisen.

Etter at moren tapte i Lagmannsretten, kunne hun i prinsippet bli hentet av politiet, og sendt ut av landet.

- Men det ble tatt en beslutning i politiet, om at de ikke ville gjøre noe før saken hadde vært oppe i Høyesterett, sier Schjerven Hansen, som sammen med Marias mor vil følge Høyesteretts behandling.

I Høyesterett vil det ikke være noen form for vitneførsel, kun advokatprosedyrer.

 

Sjette mai i fjor ble paragraf 104 i grunnloven endret til «Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie»,

Denne endringen trådde i kraft fra årsskiftet, noe som kan være en fordel for Maria og hennes mor.

I dag går Maria, som fyller fem i april, i barnehage og stortrives.

- Hun har fått mange venner, og snakker i vei på norsk, som selfølgelig er hennes morsmål, sier Schjerven Hansen.

Siden Marias mor ikke har oppholdstillatelse, får hun heller ingen økonomisk hjelp fra myndighetene.

- De lever på gode hjelpere, sier Schjerven Hansen, som håper at sluttstrek i denne saken snart kan bli satt.

- Taper vi Høyesterett, vil vi vurdere å anke saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Utlendingsnemnda (UNE), som er motparten i saken, kan ikke anke, og må følge Høyesteretts beslutning, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF.