Veronica Irmelin Ellingsen

Journalist

Journalistpraktikant i Dagsavisen