Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

bokanmelder

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.