10 treff for "audun-reithaug"

Å bytte bort Tryvannstårnet mot bygging av gondol er en fantastisk mulighet for Oslo. Hva sier du, Christian Ringnes, tar du utfordringen?

Ny forskning skaper ikke verdi for samfunnet før den omsettes i en bedre praksis. Det kan skje i form av bedre beslutninger, bedre politikk, smartere måter å gjøre ting på, eller nye produkter og tjenester.

EØS-avtalen har bred støtte i det norske folk og på Stortinget.

Norsk etnologisk gransking er et kulturhistorisk arkiv som samler privatpersoners minner. Vi følger med på hvordan skikk og bruk utvikler seg i Norge. Tidligere har vi for eksempel dokumentert hvordan julenissen fikk innpass i hjemmene på 1920-tallet og hvordan luciafeiringen ble importert fra Sverige på 1960-tallet. Nå er turen kommet til hekser, vampyrer og gresskarhoder.

SV vil forsvare det kommunale sjølstyret mot diktat fra Brussel, i form av forslag til revidert tjenestedirektiv. Vi stiller oss på linje med KS i motstand mot det s.k. «Hjelmeng-utvalget»

Vi har et beboeropprør i mange av Oslos bydeler, skriver Audun Engh.

Dagsavisen skriver i lørdagens leder at «SV burde ha visst bedre» hva gjelder Norges intervensjon i Libya. Det er godt mulig, men da er vi i tilfelle ikke alene.

Mens kultur-Norge venter i spenning på hvilke oppgaver Kulturdepartementet vil foreslå å flytte fra stat til region i den kommende kulturmeldingen, har to fylker kommet ministeren i forkjøpet ved å peke på et område som er klart for opptrapping; det frie musikkfeltet.

Kan vi tåle at våre barn og ungdommer ved 5 av 15 skoler i Søndre Nordstrand ikke har tilbud om helsesøster som laveste mulig terskel om forebyggende- og lovpålagte tjeneste?

Politiet kan ikke lenger si at ingen uskyldige blir rammet på Holmlia.