Professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet og nestleder i Psykologiforbundet.

Arne Holte

7 innlegg

Innhold fra Arne Holte