Ap vil ha innsyn i private tilbyderes lønnsvilkår

Ap-utvalg foreslår at tillitsvalgte i kommuner som kjøper inn tjenester, skal få innsyn i lønnsvilkårene til de private tilbyderne.

Av Kristin Skårdalsmo, NTB

– Vi har begynt å rydde opp i byggebransjen, hvor det har vært en økende grad av innleie. Nå skal vi rydde opp i helse og omsorg, sier Aps Arild Grande til NTB.

Han har ledet partiets arbeidslivsutvalg, som nå er i sluttfasen med å meisle ut Arbeiderpartiets politikk på området før lokalvalget neste år. Forslagene skal diskuteres på Aps landsstyremøte tirsdag.

– Aleris-saken er et grelt eksempel på hvor galt det kan gå når privatiseringsiveren blir for stor og innleie brer om seg, mener Grande.

3. september skrev Klassekampen at 26 konsulenter i den privateide helse- og omsorgsbedriften Aleris Ungplan har gått til sak fordi de mener de urettmessig har vært leid inn som konsulenter.

Grande viser til at kommunesektoren med omkring 500.000 ansatte er en svært stor arbeidsgiver.

Les også: EU vil ha milliarder fra Norge

Vil gi innsyn

Ap ønsker at det skal benyttes seriøsitetskrav også ved innkjøp av tjenester til offentlig sektor, herunder helse- og omsorgssektoren.

«Tillitsvalgte i virksomheter som kjøper inn tjenester, gis innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren,» heter det i forslaget som NTB har fått se.

– Den som kjøper inn tjenester, skal få innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene til de private tilbyderne, utdyper Grande.

– Ofte legges det opp til at det er tillitsvalgte hos de private tilbyderne som skal ta det ansvaret. Men ofte finnes ikke de, mener han.

Grande håper tiltaket vil føre til at kritikkverdige forhold blir avdekket langt tidligere. Det vil dessuten tvinge kommunen til å vurdere om man skal basere en så stor del av virksomheten sin på innleie.

Les også: – Vi vil se en mer aggressiv Donald Trump (DA+)

– Radikal utvidelse

Høyres Heidi Nordby Lunde reagerer skarpt på forslaget.

– Jeg tror ikke Ap skjønner helt hva de driver med, for å være helt ærlig. De får det til å høres ut som om innkjøpere i offentlig sektor er useriøse, noe som er en nedvurdering av både norsk offentlig sektor og de som jobber der, sier hun til NTB.

– Ap går ikke overraskende inn for en radikal utvidelse av tillitsvalgtsordningen og vil med dette ikke bare ha innsyn i kommunens innkjøpskontrakter, men eksterne selskapers interne forhold. Det er en fullstendig mangel på tillit til norsk næringsliv.

I vår gikk KrF sammen med de rødgrønne om å sikre innstramminger for bemanningsbransjen. Dermed blir det forbudt med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg blir det fra neste år bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft.

Les også: En x-faktor av nedpå!

Migrasjon og distrikt

I tillegg til arbeidsliv har Ap også satt ned utvalg som har jobbet med migrasjon og distrikt.

Aps migrasjonsutvalg håper forslag om nye tredjelandsavtaler, økt støtte til nærområdene og et nytt skille blant flyktninger vil øke antall kvoteflyktninger og få færre asylsøkere. Forslagene ble presentert sist uke.

På Aps landsstyremøte tirsdag skal Grande og Masud Gharahkhani, som har ledet migrasjonsutvalget presentere arbeidet med politikkutvikling på arbeid og migrasjon.

Denne uken skrev Dagsavisen at arbeidslivsutvalget ønsker å gjøre dagens avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mer forpliktende ved å pålegge IA-bedrifter å betale for å sende ansatte som sliter med helsen på etter- og videreutdanningskurs.

(NTB)