Arbeiderpartiet setter av én milliard kroner til tidlig innsats i skole og barnehage i sitt alternative statsbudsjett.

Ap satser stort på tidlig innsats - fnyser av regjeringens pengebruk

I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet at skoler og barnehager skal få én milliard kroner.

 

Av: Aslak Bodahl, ANB

I en lekkasje fra Aps alternative budsjett for 2018 som legges fram fredag, varsles det en milliardsatsing på tidlig innsats i norske skoler og barnehager.

– Vi trenger en mye sterkere satsing på tidlig innsats hvis alle barn skal lykkes. Det betinger flere lærere i skole og barnehage, ved siden av en mer intensiv opplæring i lesing, skriving og regning, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

LES OGSÅ: Sier nei til skattlegging av «sliternes sluttpakke»: Ap freder sluttvederlaget

God start for alle

Regnestykket som partiet vil presentere i sitt alternative budsjett for neste år, ser slik ut:

● Opprette 1.000 nye lærerstillinger i 2018 med vekt på 1.-4. trinn (kostnad: 300 mill.).
● 1 av 2 barnehageansatte  skal være barnehagelærere innen august 2019 (125 mill.).
● Fjerne en økning i maksprisen i barnehagen (302 mill.).
● Flere barnehageplasser. (175 mill.)
● Mer tidlig intensiv læring gjennom en lese-, skrive- og regnegaranti (104 mill.).

Totalt: 1 milliard kroner.

– Vi er opptatt av å gi alle elever en god start i skolen. Høyre har snakket om at tidlig innsats er deres neste store satsing, men partiet ignorerer det viktigste tiltaket for å få en reell tidlig innsats, nemlig flere lærere i skolen og barnehagen, hevder Ap-politikeren.

– Regjeringen ser ut til å tro at morgendagens utfordringer kan løses ved at dagens lærere må springe raskere, sier Henriksen, som er partiets utdanningspolitiske talsperson.

LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre vil ta imot flere kvoteflyktninger, men er ikke med på femdoblingen

35.000 per skole

– Høyre og Frp viser ingen tydelige visjoner for skolen i sitt budsjettforslag, sier Henriksen,  og legger til at 100 millioner til tidlig innsats knapt kan kalles en reell satsing. Han viser til at midlene kun utgjør knappe 35. 000 kroner per grunnskole.

Høyres Kent Gudmundsern sier at det store løftet for tidlig innsats startet da partiet kom i regjering etter 2013-valget.

– Vi har allerede levert 1,3 milliarder sammen med KrF og Venstre, og foreslår en økning på ytterligere 300 millioner (200 mill. i frie midler til kommunene) i 2018. Det Henriksen glemmer er at det er vi som nå innfører en bemanningsnorm i barnehagen og en skjerpet pedagognorm, sier han til ANB.

– Vi har hele tiden snakket om behovet for å gi alle grunnleggende ferdigheter, sier Gudmundsen, og legger til at «tidlig innsats ofte bare ble en del av festtalene» til de rødgrønne partiene i regjering.