Hvordan finansiere et båtkjøp?

-


Ettersom at Norge har en lang kystlinje, har nordmenn alltid vært et kystfolk. Med et så langt forhold til havet, er det ikke overraskende at det er relativt vanlig å eie båt i Norge.

Mange drømmer om ha en båt. Kanskje de ønsker å nyte sesongens høydepunkter, oppfylle reiseplaner, eller vise en viss økonomisk status. Men noen ganger har du ikke de nødvendige pengene der og dat. Hvis du ikke vil vente til du sparer nok, å bruke en forbrukslån en vanlig praksis for å kjøpe båt, og den raskeste metoden å eie det. Et forbrukslån er tilgjengelig for de aller fleste fordi det skyldes at bankene ikke krever pant eller kausjon for lånet. Ingen sikkerhet gir også en høyere rente enn andre lån. Du bør derfor prioritere å nedbetale lånet raskt. Jo raskere lånet blir tilbakebetalt, jo billigere blir lånet.

Om du har noe oppsparte midler kan du bruke disse, i tillegg til midler fra et forbrukslån.


Hvorfor bruke forbrukslån på båt?

Lån uten sikkerhet er mest fordelaktige fordi du har helt fritt spillerom med lånebeløpet ditt. Når du foretar deg et lage en forbrukerkjøp, innebærer det at du har kjøpt en båt av en forhandler, eller megler og du er beskyttet av forbrukerkjøpsloven, som kan redusere risikoen til sammenligning når du kjøper den fra en privatperson.

Hvis du vurderer et forbrukslån til finansiering av en båt, bør du også vurdere renten, lånebetingelser, nedbetalingstid hvor god råd du har til å betjene lånet. Du kan bruke pengene til hvilken båt du vil og så lenge du får godkjent kredittsjekken, så får du ofte positivt svar på søknaden.


Fordeler med et forbrukslån

Alle lån uten sikkerhet kan brukes helt fritt. Takket være at det er en heldigital søknadsprosess, er det veldig enkelt å søke om et forbrukslån, og fordi flere långiver har ikke etableringsgebyr på lånet, er det mye variasjon. Også flere banker tilbyr båtlån uten krav til sikkerhet.

Du kan få lånet utbetalt før du kjøper båten og det er ingen krav til båttype eller størrelse på båten.


Ulemper med et forbrukslån

Men eksisterer også ulemper med forbrukslån fordi de godkjennes uten sikkerhet. Dette medfører en større risiko for både deg og banken. Denne risikoen reflekteres i en høyere effektiv rente, som gjerne ligger på mellom 15% og 25%.

Et forbrukslån har nesten alltid høyere rente enn et pantesikret lån. Derfor kan små forbrukslån bli dyre. Dette er fordi banken må dekke risikoen og kostnadene sine når de låner ut. Du bør unngå å bruke lang tid på tilbakebetalingen, og du bør heller ikke ha flere smålån samtidig. Husk at et lån må betales tilbake med renter. Vurder alltid nøye før du skriver under på låneavtalen.

Du må også sørge for å betal ned på båtlånet i takt med eller kjappere enn verdifallet på båten fordi verdien på en båt går ned mer eller mindre konstant pga ulike grunner.


Hele eller deler av båtkjøpet?

Du kan bruke et forbrukslån til å dekke hele eller deler av prisen på båten du ønsker deg.

Hvis du ikke skulle få innvilget et så stort lån som du ønsket, kan du slette annen gjeld, øke inntekt, eller spare opp en større andel til å dekke båtkjøpet.


Sjekk båten før du kjøper

Etter du har valgt båt må du skrive et kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten må fylles ut i felleskap mellom selger og kjøper.

Også sjekk med båtregistrene om det er heftelser, pant eller annet registrert på båten. Du bør ikke kjøpe en uregistrert båt fordi det kan være en ulovlig dersom båten ikke er registrert, som for eksempel at den er stjålet. Du kan sjekke tidligere eierforhold ved å be om dokumentasjon fra selger.


Eksisterer det andre alternativer å finansiere?

Du kan også finansiere båten ved å utvide boliglånet eller ta opp et båtlån med pant i båten. Andre måter å finansiere kan være gjennom et billån, eller ved bruk av oppsparte midler.

Eller du kan ta et tradisjonelt båtlån. Den største fordelen med tradisjonelle båtlån er at du har en del mer sikkerhet på lånet enn bare din egen inntekt.

Med pant i båten blir ikke lånet like ustabilt og potensielt krevende dersom noe skulle skje med økonomien din. Ulempen med å låne i banken er at du vil være låst til et fast beløp – og du trenger egenkapital for å få det innvilget. Du kan få et tradisjonelt båtlån fra mange forskjellige norske banker.

Dersom du registrerer båten din i Skipsregisteret kvalifiserer du til lån med skipspant og du vil også få gunstigere lånebetingelser. Da blir båten sikkerhet for lånet, og må derfor også kaskoforsikres.

Før du bestemmer deg for når og hvilken type båt du vil ha, må du bestemme en prisklasse på forhånd. Også bør du lage deg et budsjett, slik at du vet hvor mye du kan ta i lån for å kjøpe den båten du ønsker.

Hele artikkelen er et annonsørbilag