Hele artikkelen er et annonsørbilag

Nordmenns låneiver gir grunn til bekymring

Det er ingen hemmelighet at Norge regnes som et av verdens rikeste land, i tillegg øker nordmenns forbruk jevnt og trutt. Vi har hus, hytte, bil, sportsutstyr, og reiser på ferier. Vi tar med andre ord for oss av det som for mange kan betegnes som livets goder, og dette krever finansiering. Selv om en stor del av gjelden nordmenn flest har består av boliglån, utgjør forbrukslån en stadig større andel. Da vi avsluttet 2016 hadde nordmenn så mye som 90 milliarder i forbrukslån og kredittkortlån. Disse tallene ser ikke ut til å ville minke, snarere tvert imot.

Mange som tar opp forbrukslån, det vil si låner penger som ikke er sikret via pant i eiendom eller andre verdigjenstander, klarer å betjene lånet sitt. Dessverre er det også slik at stadig flere havner i problemer. Dette ses blant andre ting på at tvangsinnkreving av ubetalt forbruksgjeld har økt med eksplosiv fart.

Tiltak fra norske myndigheter

Det har vært mye snakk om aggressiv markedsføring av forbrukslån og hvor lett det er å få slike lån innvilget. Dette, i kombinasjon med at slike usikrede lån har gitt et stort antall nordmenn store problemer, har medført at myndighetene ønsker å stramme inn både markedsføringen av forbrukslån og hvor lett det er å få den innvilget. For ett år siden kom det første resultatet av myndighetenes nye politikk. Det er, for eksempel, nå et krav til at finansinstitusjonen må sjekke søkerens samlede gjeld og betalingsevne før lån kan innvilges. I tillegg har det kommet innstramninger i hvordan forbrukslån kan markedsføres.

Regjeringen ønsker ikke å stoppe her. Nye tiltak er under utredning, og et av dem er å sette et tak på hvor mye utlåner kan ta i effektive renter. Så gjenstår det å se hvilken effekt tiltakene vil ha på nordmenns forbruk av usikrede lånepenger.

Dette kan du gjøre med dine forbrukslån

Uansett hvorfor du har forbrukslån og hva din situasjon var da du tok opp disse lånene, så kan ting ha endret seg. Å ha flere små og store lån kan fort føre til at du mister kontroll og oversikt. Det blir også dyrere, da du må betale gebyrer og rente for hvert lån. Løsningen kan være å undersøke muligheten for refinansiering. Å refinansiere lån betyr i praksis at du bytter ut et eller flere lån mot et annet. I stedet for å ha mange lån å forholde deg til, kan du forholde deg til et lån. Dette gjør det hele enklere for deg, og forhåpentligvis billigere. Målet er at du får oversikt og færre utgifter.

Dersom du skal refinansiere er det viktig å sjekke bankenes lånevilkår som gebyrer, rente og nedbetalingstid. For å gjøre det hele enkelt kan du få kostnadsfri hjelp hos en av de mange låneformidlerne som finnes på nettet. Sambla er en av disse, og de har kontakt med elleve ulike banker som kan komme med tilbud til deg. Refinansiering med sambla.no gir deg også tilgang til selskapets rådgivere, som hjelper deg med å velge riktig tilbud. Refinansiering er altså et verktøy som kan gi deg oversikt og en mer overkommelig økonomisk hverdag.

Et av tiltakene myndighetene burde se på er å innføre emnet privatøkonomi på ungdomsskolen og videregående, slik at vi får den kunnskapen vi trenger for å håndtere inntekt og gjeld på en god måte.