Myndighetene vurderer nye innstramminger innen tilbud av forbrukerkreditt

Høyre, Frp og Venstre vil utrede muligheten for ytterligere innstramminger i regelverket for usikret kreditt. Det fremkommer i regjeringspartienes ferske samarbeidsplan.

###

Norske myndigheter har i lang tid jobbet med å begrense markedsføringen og tilgangen til usikret kreditt. Nye regler lansert i 2017 inkluderte blant annet forbud mot utvalgte typer markedsføring og krav til grundigere sjekk av lånesøkers betalingsevne.

Nå kan en ytterligere innstramming av regelverket være på trappene. I regjeringens samarbeidsplan fremkommer blant annet et ønske om å utrede et makstak for effektive renter. Andre tiltak skal også utredes, slik som muligheten til å beholde samme kontonummer ved bytte av bank.

Ønsket om finansiell stabilitet skal være en viktig årsak

Veksten innen bransjen for usikrede lån har vært usedvanlig sterk de siste årene. I 2015 og 2016 kunne forbruksbankene vise til en utlånsvekst på henholdsvis 11 og 15 prosent. Nordmenn satt ved utgangen av 2016 med en samlet forbruksgjeld på 90 milliarder kroner og lite tilsier at tallene har falt siden den gang.

Finanstilsynet har i lang tid vært bekymret for utviklingen og hvilken risiko det påfører norske husholdninger med høy belåningsgrad. Frykten er at en heving av styringsrentene vil kunne føre til økt mislighold blant husholdninger med en allerede sårbar økonomi.

Styrket forbrukervern

Ønsket om et styrket forbrukervern har også spilt en viktig rolle i myndighetenes avgjørelse. Finske og nederlandske myndigheter har allerede innført et makstak på usikret kreditt, mens svenskene har utredet en grense på 40 prosent.

Under dagens regelverk står forbruksbankene fritt til å kreve den renten de selv ønsker. Det kan gi ekstreme utslag i noen tilfeller, og spesielt ved opptak av såkalte mikrolån. Noen aktører krever effektive renter opp mot 5 000 prosent for små forbrukslån med kort nedbetalingstid.

Låneformidlere spiller en viktig rolle

Flere selskaper har spesialisert seg innen videreformidling av forbrukslån. Blant disse er forbrukerportalen Billigeforbrukslån.no ett av de største. Selskapet opererer som et bindeledd mellom bankene og forbrukerne, med tusenvis av besøkende hver måned.

Målet er å gi besøkende en bedre oversikt over de prisene som gjelder til enhver tid. Nylig lanserte de også en interaktiv lånekalkulator som gjør det enklere å kalkulere priser basert på forskjellige lånebeløp og nedbetalingstid. Nettsider som dette har blitt en viktig informasjonskilde for de som mangler kunnskap om finansielle produkter.

Refinansiering kan være løsningen du leter etter

I takt med at flere tar opp lån uten sikkerhet har også behovet for refinansiering skutt i været. En viktig årsak er at forbrukere som vil søke om finansiering ikke er forpliktet til å godta et tilbud. Bankene har heller ikke lov til å ta seg betalt for å vurdere en søknad.

For at det skal lønne seg å refinansiere gammel gjeld er det likevel viktig å undersøke vilkårene nøye. Det inkluderer en grundig vurdering av de gebyrene som banken krever og hvordan det påvirker lånets effektive rentesats. I mange tilfeller kan det også lønne seg å samle flere smålån i én større lånepakke. Målet er å senke rentenivået samtidig som det blir enklere å holde oversikt over gjelden.

Hele artikkelen er et annonsørbilag