Har du mange smålån? Vurder refinansiering

Mange nordmenn sliter med å betjene gjelden sin. Dyre smålån kombinert med manglende kontroll over privatøkonomien er blant de viktigste årsakene.

Med smålån menes ulike former for lån uten sikkerhet, som f.eks varefinansiering og kredittkortgjeld. Smålån forbindes ofte med høye gebyr, kort nedbetalingstid og relativt dårlige vilkår.

Ettersom lånebeløpet er lavt vil også etableringsgebyr og termingebyr gi større utslag på den effektive rentesatsen. Når regningene begynner hope seg opp bør du derfor ta grep på et tidlig stadie. Her kan et refinansieringslån være løsningen du leter etter.

Derfor bør du refinansiere

Muligheten til å spare penger er den viktigste grunnen til at du bør refinansiere smålån. Akkurat hvilke summer det er snakk om kan likevel være vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Mye avhenger av din privatøkonomiske livssituasjon, og størrelsen på den rentebærende gjelden du sitter med.

Den enkleste preventive metoden er å unngå at regningene går til inkasso, eller i verste fall registreres som en betalingsanmerkning. Da kan størrelsen på smålånet fort doble seg som følge av tvungne inkassosalær, morarenter og øvrige gebyrer.

Med refinansiering får du et nødvendig pusterom, og muligheten til å stable privatøkonomien på beina igjen.

Prøv å slette flere smålån samtidig

Utover å spare penger i form av reduserte rentekostnader, bør du også sette deg som mål å slette flere smålån i samme slengen.

Velg et større refinansieringslån som dekker smålånene og andre utestående fordringer. Det er viktig at du sletter gjelden med høyest rentenivå først.

Før du gyver løs på denne utfordringen kan det være smart å sette opp et detaljert budsjett. List opp alle inntekter sammen med utgifter og forfallsdatoer. Noter samtidig ned det effektive rentenivået på alle regninger og lån, slik at du ser hva som er mest kostbart.

Tips: Fokuser på de fordringene som forfaller først, slik at du unngår inkasso. Når budsjettet er på plass kan du vurdere å søke om et refinansieringslån.

Hva skal til for å refinansiere?

Det finnes ingen garanti for at bankene vil la deg refinansiere kredittgjelden din til et forbrukslån. Sjansene er likevel gode dersom du har en akseptabel gjeldsgrad og ingen registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Majoriteten av bankene stiller i dag krav om at du må være fylt minst 23 år for å søke om refinansiering. Hensikten med dette er å skåne yngre låntakere, som historisk sett har stått for en høyere andel av misligholdte krav.

Flere banker stiller også krav om at låntaker må ha skattet til Norge i minst 2 år, samt være registrert som bosatt i folkeregisteret. Disse vilkårene varierer, men bankene går grundig til verks når de kredittsjekker lånesøker.

Vær streng med deg selv

Skal det lønne seg å refinansiere smålån er du også nødt til å følge en streng nedbetalingsplan. Hver måned betaler du det som kalles for et terminbeløp. Denne summen inkluderer både rentebetalingen og selve avdraget på lånet.

Gjennom å refinansiere gjelden vil du kunne redusere andelen av terminbeløpet som går til betaling av renter. Til gjengjeld bør du bruke disse besparelsene til å øke selve avdraget på lånet.

Du må samtidig unngå å ta opp nye lån, med bakgrunn i de besparelsene du oppnår med refinansieringen.

Konklusjon

Å refinansiere smålån og kredittkortgjeld kan være en svært god idé under gitte forutsetninger. Sammenlignet med de fleste smålån vil et refinansieringslån leveres med et langt lavere effektivt rentenivå.

Refinansiering fører også med seg flere fordeler enn reduksjonen i selve rentenivået. Mange forbrukere har en uoversiktlig privatøkonomi hvor de skylder flere små beløp til forskjellige kreditorer. Gjennom å refinansiere gjelden kan du samle alle disse kravene på ett sted, i bytte mot en enklere oversikt.

Med et samlelån har du kun én rentesats og forfallsdato å forholde deg til. Med andre ord blir det mye enklere å holde oversikt over privatøkonomien.

Husk i tillegg at du har rett til å kreve fradrag på skattelikningen for etableringsgebyret når du refinansierer. For øyeblikket er satsen 24 prosent, som igjen bidrar til å redusere kostnadene med ordningen. Det samme gjelder innbetalte renter på samlelånet, i løpet av inntektsåret.

Her finnes det dog noen begrensninger som kan være lurt å gjøre seg kjent med på forhånd.

Eksempelrente: kr 65 000,- over 5 år, eff. rente 14,0%, tot. kostnader kr 89 093,-.

Hele artikkelen er et annonsørbilag