Seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor ved Avd. for sykepleievitenskap, HELSAM, Det medisinske fakultet, UiO.

Anners Lerdal

3 innlegg

Innhold fra Anners Lerdal