Juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og forfatter av «Asylkoden, 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten».

André Møkkelgjerd

4 innlegg

Innhold fra André Møkkelgjerd