Bergen

Naboene er møkklei: – De tilfører ingenting til nabolaget

Turistbussene har søkt om tiårs løyver for hop on-hop off-busser i Bergen sentrum. Beboere gjør nå alt de kan for å stoppe den forhatte virksomheten.

BERGEN (Dagsavisen): – En pest og en plage, beskriver Nordnes-beboer Anne Magnussen.

I 33 år har hun bodd i det koselige huset på Klosterhaugen, med fri utsikt til en frodig park og bilveien gjennom bydelen. De siste ti årene har trafikken endret seg markant til det verre, mener hun.

Årsaken er toetasjes busser som kjører såkalte «hop on-hop off»-turer med turister gjennom nabolaget. Fra april og gjennom sommeren snirkler de store bussene seg mellom parkerte biler og motgående trafikk for å transportere hovedsakelig cruiseturister som vil ha en kjapp runde i bydelens severdigheter. Disse kommer på toppen av chartrede turistbusser.

For Magnussen og mange andre på Nordnes er det bare til belemring.

– Fra vinduet mitt ser jeg ofte farlige situasjoner som oppstår. Blant annet parkerer bussene i veikanten og oppå fotgjengerfelt for å slippe av passasjerer. Eller de blir stående og vente med motoren i gang så det durer i hele bakken. Når de er så store, blokkerer de utsikten for andre trafikanter og det skaper uoversiktlige, farlige situasjoner, sier hun til Dagsavisen.

– Dette går ikke lenger

Nabo Maria Udd forteller om en skrekkopplevelse sommeren 2019.

– Jeg fikk helt hjertet i halsen. Fra vinduet mitt kunne jeg se en liten gutt med ryggsekk som var på vei til skolen. Han nærmet seg overgangsfeltet, og ved siden av fortauet sto en av turistbussene parkert. En varebil svingte av mot gangfeltet, men så ikke gutten bak bussen og holdt på å meie ham ned. Da tenkte jeg at dette ikke går lenger, sier Udd.

Når rutebussene som også kjører i gaten møter på turistbussene, er kaoset komplett. Magnussen har mange ganger sett knotet som oppstår når bussene skal passere hverandre, og parkerte biler i veikanten.

– Det er veldig mye rart som skjer, helt Texas. De svinger forbi hverandre og stopper på de rareste steder hvor det er forbudt å stå.

Hop on/off-buss på Nordnes.

– Utnytter nabolaget

Både hun og Udd understreker at de ikke har noe imot turistene.

– Nei, de er hjertelig velkomne – men helst som fotgjengere. Da går de gjerne innom en kafé eller butikk og handler litt også, slik at de tilfører nabolaget noe. Men de som sitter på bussene gjør ikke det. Dermed blir denne virksomheten en rå utnyttelse av nabolaget, der turoperatøren tjener penger uten å gi noe tilbake, sier Magnussen.

Løyvene til de to selskapene som driver med hop on-hop off-turer er nå i ferd med å gå ut. Men nye søknader om fornyelse i ti år er sendt inn, og skal snart vurderes av Vestland fylkeskommune. Det søkes om kjøring fra april til oktober, med avganger hver halve time. Holdeplassene er ved de fleste severdighetene i Bergen sentrum.

Motstand fra alle kanter

Søknadene ble lagt ut til høring, og svarene lot ikke vente på seg. Alt fra velforeninger, havnevesen og byrådet stiller seg negative til turistkjøringen.

– Vi vil at det gripes inn før noen blir drept, sier leder for Nordnes, Verftet og Klosteret Velforening, Gisle Andersen til Dagsavisen.

Miljø- og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) kan også styre sin begeistring. I sitt høringssvar fraråder hun fylkeskommunen å dele ut løyvene.

«Bergen kommune er skeptisk til om det er et reelt behov for slike bussruter i Bergen sentrum, og ønsker at turister i hovedsak går, sykler eller benytter seg av det ordinære kollektivtilbudet.» konkluderer hun.

Byrådsleder Rune Bakervik og miljø- og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad under åpningen av Bybanen linje 2.

– Sentrum, og særlig den historiske delen, er trang og smal, og ikke dimensjonert for slik trafikk. Det bør legges opp til at turistene kan bruke beina, og vi vil ikke prioritere å gi plass til disse bussene. De er store og støyende, og skaper kaos og høy frustrasjon blant beboerne. I sentrum skal det være plass til både beboere og besøkende. At disse store bussene skal fylle opp gatene er en dårlig idé, sier byråden til Dagsavisen.

Gangavstand til det meste

Visit Bergen etterlyser klimahensyn og elektriske busser i sitt høringsinnspill. Også størrelsen på bussene må revurderes, mener reiselivsdirektør Anders Nyland.

– Vi har jevnlige møter med velforeninger i sentrum for å høre hvor skoen trykker. Det som tas hyppigst opp er disse bussene. For det er svære kjøretøy som kjører i trange smitt og smau. Både nullutslippsdrift og størrelsen på bussene bør være krav i utlysingen av slike løyver. I tillegg er det ikke behov for to aktører, det gir bare økt utslipp og sjenanse for innbyggerne, sier Nyland.

Han tror ikke bussene vil savnes av turistene om tilbudet skulle forsvinne.

– Det er overhodet ikke vanskelig å bevege seg rundt i Bergen sentrum uten transport. Sentrumskjernen er så kompakt med svært korte avstander, og man kan enkelt ta seg rundt til fots. For folk med nedsatt bevegelsesevne skal det selvsagt være et tilbud, men jeg oppfatter at det eksisterer.

– Kan ikke ha mindre busser

Hop On AS er det ene selskapet som søker om tiårsløyve. Det relativt ferske selskapet har kjørt rundturer med turister i én sesong i Bergen sentrum. Daglig leder Rino Ødegård er godt kjent med motstanden både blant politikerne og beboerne.

Han bedyrer at bussene deres ikke er forurensende, men medgir at de er store og ruvende i bybildet. Ifølge ham er det lite å gjøre med det.

– Vi må håndtere mengdene med turister som ønsker å benytte dette tilbudet. Med mindre busser eller færre avganger ville ikke det vært mulig. Og vi har kontrakter med cruiserederiene som vi må overholde.

Trafikksituasjon på Klosteret, turistbusser

Konkurrenten Strömma har også søkt løyve, selv om de allerede har et løyve som går ut i 2028. I flere år har de kjørt hop on/off-busser i Bergen sentrum, og fått kjeft fra blant andre beboerne på Nordnes. Daglig leder Ole Asgeir Madland avviser påstandene om farlige trafikksituasjoner, feilparkering og forurensing.

– Vi anstrenger oss for å drive på en skikkelig og ordentlig måte, og våre ansatte skal selvfølgelig følge alle relevante lover og regler, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

Madland forteller at de er i gang med å bytte ut bussparken med elektriske busser, noe han mener vil redusere støynivået.

Nervøs for utfallet

Nordnes er ikke den eneste sentrumsbydelen som ønsker turistbussen bort fra veiene. Også i de trange gatene bak Bryggen er folk lut lei. Der forteller beboere til Dagsavisen om både hop on/off-busser som stopper opp i veilommer hvor det er parkeringsforbud, og ville tilstander i veiene rundt Mariakirken, som er en yndet severdighet.

På Nygårdshøyden klages det på at de store bussene navigerer seg gjennom trange og enveiskjørte gater, for deretter å bruke den ærverdige Muséplassen, med statuen av eidsvollsmann Wilhelm Frimann Koren Christie, som snuplass.

«Vi anser det som dårlig utnytting av en viktig offentlig plass i sommerhalvåret, og trafikksikkerhetsmessig er det ikke tilrådelig at statuen benyttes som rundkjøring.» heter det i Plan- og bygningsetatens innspill.

Høringsfristen er nå ute, og løyvene skal behandles i fylkets samferdselsutvalg 26. april. Deretter skal det opp i fylkesutvalget. Madland ønsker ikke å kommentere hva han tror bli utfallet, mens Ødegård slett ikke føler seg trygg på at søknaden går i boks.

– Jeg er veldig nervøs. I Bergen har politikerne alltid vært negative til hop on/off-busser, i motsetning til resten av landet. Jeg blir litt oppgitt, sukker han.

– Men samtidig må fylkeskommunen forholde seg til regelverk og lover om konkurranse. Jeg håper bare saken avgjøres før turistsesongen er over.

Nyeste fra Dagsavisen.no: