I MINDRETALL: Mannlige ansatte i helsesektoren er i kraftig mindretall. Bare én av ti ansatte er menn.

20 menn på vei inn i helsesektoren

Angivelig et av de mest vellykkede tiltakene for å rekruttere menn til helsesektoren er nå i ferd med å bedre kjønnsbalansen og samtidig forvandle Nav-klienter til selvforsørgende.

– Vi skulle gjerne hatt dobbelt så mange plasser, sier en strålende fornøyd fylkeskoordinator Ingar Løkkeberg Jansen i organisasjonen Menn i helse.

Forrige uke kunne Dagsavisen Østfold fortelle om tidligere flyplassansatte Daniel Nybakk (32), som etter en tung periode som arbeidsledig er i ferd med å omskolere seg fra vakt og sikring til helsefagarbeider.

Les også: Rygge-ledige Daniel ble helserekrutt

Det er takket være Menn i helse, som fra i år har tatt steget inn i Østfold som det 11. fylket i rekrutteringsprosjektet. Målet er todelt:

• Bedre kjønnsbalanse blant ansatte i helsesektoren.

• Flere arbeidsledige tilbake i jobb.

– Stor interesse

Onsdag er det oppstartsmarkering for de 31 helserekruttene blant 77 søkere på Lisleby samfunnshus i Fredrikstad. Disse skal gjennom 12 uker kjempe om de 20 plassene i et skole- og praksisløp, og fortsatt håper Jansen at de skal kunne tilby fem ekstra plasser. For interessen har vært stor.

– 103 menn var innom infomøtet vi holdt i januar, og av det flotte frammøtet fikk vi 77 søkere. Ikke har vi markedsført oss særlig godt i Østfold sammenlignet med andre fylker, heller, så dette tolker vi som at interessen er stor, sier han, og understreker at de gjerne skulle hatt plass til flere menn i det KS-styrte prosjektet, som er et samarbeid mellom Nav, fylkeskommunen og flere kommuner.

Bare én av ti er menn

Bare cirka én av ti ansatte i helsesektoren er i dag menn. Det ønsker flere å gjøre noe med.

– I likhet med en del mannsdominerte yrker, hvor man forsøker å rekruttere inn flere kvinner, mener samarbeidspartnerne at en bedre kjønnsbalanse også vil styrke den kvinnedominerte helsesektoren. Det gjelder blant annet arbeidsmiljø og selvsagt pasienters og brukeres behov for perspektiv fra begge kjønn, forklarer Jansen.

Les også: Landet i London: - Rygge-nedleggelsen ble et spark tilbake til studier
Les også: Hadde drømmejobben - nå står Reidar og det vonde kneet i en umulig spagat
Les også: Gikk på psykisk smell: - Alle visste at jeg skulle miste jobben på Rygge
Les også: «Må vi flytte nå?»

Det andre viktige motivet for Menn i helse og de offentlige aktørene er å få flere arbeidsledige raskere tilbake i jobb. Kravet for å delta i Menn i helse er at man ikke har annen utdanning eller bakgrunn fra helsesektoren. Deltakerne kan være rørleggere, snekkere og andre som har møtt veggen i sitt «eget» arbeidsmarked.

– Nav har selv uttalt at dette kanskje er det viktigste tiltaket for å få folk ut i varig arbeid, og det regnes som et av de mest vellykkede rekrutteringstiltakene i helsesektoren, hevder Jansen.

Dette har det ikke lyktes Dagsavisen å få verifisert fra Nav, men Høyre-politikerne Simen Nord og Monica Gåsvatn slo fast i en kronikk i januar at «regjeringen anser Menn i helse som et av de mest vellykkede tiltakene for å rekruttere menn til helsesektoren.

FAKTA: Menn i helse

* Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år, som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdannings­løp fram til fagbrev som helsefagarbeider.
* Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.