– Jordskjelvet i Haiti er en humanitær katastrofe som rammer en fattig befolkning. Lokale krefter har gjort en stor livreddende innsats etter at katastrofen rammet, men det er helt avgjørende med en samordnet og omfattende internasjonal nødhjelpsaksjon. Norge bidrar med 40 millioner kroner til det umiddelbare hjelpearbeidet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

7 millioner kroner går til et feltsykehus Røde Kors sender av gårde i ettermiddag.

Den største mottakeren er FN. Regjeringen har allerede overført 12 millioner kroner til organisasjonens nødhjelpsfond.

Kirkens Nødhjelp har vært lenge i Haiti og kjenner forholdene der godt. De får 10 millioner kroner til vann, renseutstyr og telt. Ytterligere 5 millioner går til Flyktninghjelpen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får 6,5 millioner kroner som skal gå til personellutgifter i forbindelse med hjelpearbeidet.

– MÅ SAMORDNES

I formiddag møtte miljø– og utviklingsminister Erik Solheim (SV) det norske Røde Kors-teamet som skal til Haiti. Statsråden benyttet anledningen til å takke dem for at de er villige til å reise og gjøre en jobb i det jordskjelvrammede landet.

– For at hjelpen skal være effektiv, er det helt avgjørende med internasjonal samhandling. FN må samordne slik at aktørene ikke løper i beina på hverandre. Men FNs apparat er jo også svekket fordi FNs ledelse er omkommet og mange av de fredsbevarende soldatene også er døde. Vi vet ikke det fulle omfanget av katastrofen så langt, men alt tyder på at det er en av de helt store katastrofene, sa Solheim.

I tillegg er Haiti det fattigste landet på den vestlige halvkule med få egne ressurser.

Ifølge Solheim vil regjeringen vurdere å gi mer penger etter hvert som FN ber om det.

Slik situasjonen var i dag gravde frivillige hjelpemannskaper fram overlevende med hendene. Men Røde Kors håper amerikanerne raskt får inn gravemaskiner og bulldosere som kan få åpnet ferdselsårer og ryddet unna noe av de sammenraste bygningene.

TEAM PÅ ÅTTE

Det norske teamet som reiser til Haiti i ettermiddag består av åtte personer. Det er to kirurger, anestesilege, sykepleiere og teknikere. De skal alle arbeide på det mobile norske feltsykehuset.

– Vi sender noen av våre mest erfarne folk. Vi ser på bildene fra katastrofeområdet at de trenger all den helsehjelp de kan få, sier generalsekretær Børge Brende i Røde Kors til NTB.

Det norske feltsykehuset lander fredag og vil bli satt opp i løpet av fire– fem timer. Trolig blir det lokalisert i nærheten av flyplassen siden transport er vanskelig. Tårnet på flyplassen har rast sammen, men Røde Kors har fått landingstillatelse på et område av flyplassen. Den er stengt for all kommersiell trafikk.

Brende forteller at Norges Røde Kors fikk en henvendelse fra Det internasjonale Røde Kors (ICRC) om at det beste de kunne bidra med, var et mobilt feltsykehus.

– Men infrastrukturen i Haiti har brutt sammen – det er for eksempel ingen strøm – så dette kommer til å bli en svært krevende operasjon, sier Brende.

Canadisk Røde Kors sender også et helseteam tilsvarende det norske. Canadierne er fransktalende og skal samarbeide med de norske delegatene på feltsykehuset. (NTB)