Innføring av nye bilkjennetegn er igjen utsatt. Meningen var at de skulle vært tatt i bruk i sommer og senest ved kommende årsskifte. Men slik blir det ikke.

– Vi må i verste fall vente på nye og mer lettleste skilt i et par år sier senioringeniør Ivar Fjeldberg i Vegdirektoratet.

Tar tid

Forklaringen er at norske veimyndigheter ønsker å ta i bruk det norske flagget over en hvit N som nasjonskjennemerke. Men det kan de ikke gjøre uten samtykke fra EU – og sier EU nei er neste nåløye Wien-konvensjonen. En slik behandling tar tid.

Fjeldberg vil ikke at Norge skal følge Islands eksempel og ta seg til rette ved å innføre nye kjennetegn uten internasjonal godkjenning. Også de baltiske statene og Polen innførte nye kjennetegn med EU-likhet lenge før de gikk inn i EU.

– Nei slik gjør ikke vi. Vi ønsker å bli oppfattet som seriøse slår Fjeldberg fast.

Holder ikke mål

Dagens bilkjennetegn innført ved inngangen til 2002 holder ikke mål. Noen av bokstavene er for like og skaper kluss blant annet ved automatisk trafikkontroll og i automatiske bomanlegg. De nye skiltene kjennetegnes derfor ved ny design som skal kunne leses av alle nåværende og framtidige automatiske lesemaskiner.

Fjeldberg må fortsatt skuffe dem som hadde håpet at Vegdirektoratet nå ville åpnet for personlige bilskilt slik som i Sverige og USA. Det skjer ikke. Derimot kommer veimyndighetene eiere av gamle biler enda mer i møte så deres kjøretøyer kan skiltes om til helt tidsriktige kjennetegn. Kravet er at bilen er 30 år eller eldre.

Fritt valg

På sikt ønsker også Vegdirektoratet at dagens bruk av bokstavkombinasjoner på bilskiltene skal opphøre og erstattes av felles bokstavkombinasjon for hele landet. Årsaken er en forestående manko på enkelte bokstav/tallkombinasjoner. Dessuten kan man ikke lenger lese ut av skiltene hvor bilen hører hjemme fordi bileiere ikke lenger er bundet til de bokstavkombinasjoner som gjelder der bilen førstegangsregistreres men kan velge fritt blant alle tilgjengelige kombinasjoner fra hele landet.

På lang sikt sannsynligvis noen tiår fram i tid tror Fjeldberg det også i Norge kan bli aktuelt å innføre det svensk/finske systemet med tre bokstaver og tre tall på bilskiltene.

Alle som ønsker å skifte til de nye skiltene når de kommer kan fritt gjøre det mot å betale det skiltene koster.