Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet, lover å gjennomgå statsstøtten til frivillige organisasjoner med lys og lykte hvis Frp kommer til makten etter stortingsvalget til høsten.

– Vi må ha en gjennomgang av hva de enkelte organisasjonene leverer, hvilken agenda de har og finne ut av om de opptrer nøytralt. Når det gjelder denne siste saken, er det helt tydelig at man ikke opptrer nøytralt, sier Sandberg til Dagsavisen.

Han viser til artikkelen i Dagsavisen i går der Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsmann i Frp, truet med å kutte statsstøtten til Antirasistisk Senter hvis partiet får regjeringsmakt.

 

Stiller krav

Bakgrunnen er at senteret i en fotnote i en rapport om høyreekstreme anklager Anders Langes Parti (Frps forløper) for å ha mottatt valgkampstøtte fra apartheidregimet i Sør-Afrika.

– Mange organisasjoner rekrutterer fra venstresiden. Det er for så vidt greit, men det stiller store krav til å opptre korrekt og faktabasert i offentligheten. Her har man ikke noe å gå på når man mottar offentlig støtte, sier Sandberg.

– Når Morten Ørsal Johansen reagerer på denne måten er det fordi han ser at en organisasjon opptrer subjektivt og har en misjon om å gå til angrep på et politisk parti. Og det skal disse organisasjonene være veldig forsiktige med, legger han til.

– Mener du at flere organisasjoner er mer politiske aktører enn frittstående organisasjoner?

– Det varierer fra sak til sak, men jeg har mange ganger opplevd å møte personer fra organisasjoner til politisk debatt, personer som jeg vet har en politisk tilhørighet. Men hva vektlegger de mest? Organisasjonen eller sin politiske tilhørighet, spør Sandberg retorisk.

 

Balansegang

– Hvordan skal dere finne ut av om organisasjonene er nøytrale eller ikke?

– Først og fremst må vi se på organisasjoner der framtredende medlemmer også har framtredende politiske verv, sier Sandberg.

– Hvilke følger vil det få for organisasjoner som ikke oppfyller nøytralitetsprinsippet?

– At man enten reduserer eller fjerner bevilgningen, sier Sandberg.

Han ønsker ikke å gi noen eksempler eller si at «den og den organisasjonen ikke skal få støtte» på grunn av manglende nøytralitet.

– Vi må balansere dette forsiktig. Det har noe med menings– og ytringsfriheten å gjøre. Det blir ramaskrik hvis Frp kommer i regjering, kutter all støtte til dem som sympatiserer med venstresiden og bare gir penger til dem som sympatiserer med høyresiden. Derfor er nøytralitetsprinsippet viktig. Vi må gi penger til dem som gjør noe nyttig. Kanskje mange av dem kunne gjort like mye nyttig i et politisk parti.

Sandberg mener frivillige organisasjoner i dag rammes av at deres samfunnssyn ikke deles av regjeringspartiene.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra organisasjoner som har fått kutt i bevilgninger fordi de ikke ivaretar det enkelte partis meninger. Flere andre organisasjoner som får støtte er nærmest et haleheng til SV, sier Sandberg.

 

Mindre til miljø

Det er noen organisasjoner som Frp allerede har konkludert med bør få mindre støtte. I sitt alternative statsbudsjett for 2013 kuttes hele støtten til innvandrerorganisasjoner. Det utgjør cirka 50 millioner kroner. Partiet vil heller dreie støtten til frivillige organisasjoner som jobber med integreringsarbeid i lokalmiljøene.

– Vi er meget restriktive til å gi midler til organisasjoner eller lag med grunnlag i medlemmenes etniske eller kulturelle opprinnelse, sier Sandberg.

I det alternative statsbudsjettet kutter Frp også støtten til frivillige miljøvernorganisasjoner med til sammen 20 millioner kroner.

– Er ikke dette et eksempel på at dere kutter i støtten til organisasjoner som er uenige med dere?

– Nei, dette har med kjøttvekta å gjøre. Vi mener det er politiske partier som ivaretar det miljøorganisasjonene jobber med. Disse organisasjonene er jo blitt hørt og har partiene sine i regjering. Balansen i miljødebatten blir helt feil når organisasjonene som får gjennomslag for sine synspunkter, i tillegg skal få flere titalls millioner kroner, sier Sandberg.

sturla.hanssen@dagsavisen.no

 

– Begrenser sivilsamfunnet

Det blir skummelt hvis politikere skal vurdere om en organisasjon er nøytral eller ikke, sier NU-leder Silje Lundberg.

Sturla Smári Hanssen

Håvard Therkelsen

Lederen i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, reagerer på Frps krav om nøytrale organisasjoner.

– Vi har ingen grunn til å skjelve. Det står i våre vedtekter at sentrale styremedlemmer ikke kan ha sentrale tillitsverv i politiske partier. Likevel synes jeg dette virker rart, sier Lundberg til Dagsavisen.

Hun sier hun ikke forstår hvordan man skal kunne avgjøre om en organisasjon er nøytral eller ikke.

– Skal man plotte alle sivile samfunnsaktører på en slags høyre/venstre-akse, og så se om de er nøytrale eller ikke? Jeg synes det ser ut som at Frp prøver å begrense sivilsamfunnet, sier Lundberg.

– Resultatene er viktigst

Hun rister også på hodet av uttalelsen om at miljøbevegelsen har partiene sine i regjering.

– Hvis man ser på miljøpolitikken som er ført de siste åtte årene, er det eksempler på at miljøbevegelsen har fått gjennomslag i noen saker. Men det er nok av saker der det ikke er skjedd, og der miljøpolitiske råd er blitt overkjørt, sier Lundberg.

– Miljøbevegelsen står vel nærmere enkelte av regjeringspartiene enn for eksempel Frp?

– Det har å gjøre med politikken som føres. Men hadde Høyre og Frp vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for to år siden, hadde vi jublet for dem. Da regjeringen med Ap, SV og Sp tillot forurensende gasskraftverk, sto vi utenfor regjeringskontorene og ropte «skam dere!». Det er resultatene som betyr noe for oss, ikke hvem som styrer, sier Lundberg.

Bekymret

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet liker ikke at Frp vil kutte i støtten til miljøvernorganisasjonene.

– Vi må stille spørsmål om Frp gjør dette for å kneble uenige røster. Dette vil redusere organisasjonens mulighet for å bidra i debatten og komme med det Frp opplever som kritiske innspill, sier hun, og får støtte fra paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge.

– Det bekymrer oss at politiske partier vil redusere støtten til organisasjoner som skal være vaktbikkjer og bidra til inkludering og et bredt demokrati, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

samfunn@dagsavisen.no