Utspillet er en brannfakkel inn i debatten om hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles mellom foreldrene. Mens barneminister Audun Lysbakken (SV) vil ha fire måneder til mor, fire til far, og den siste tredjedelen til fri fordeling, går AUF enda lenger og foreslår 50/50 mellom kvinner og menn.

Forslagene gjør faglig ekspertise ved Rikshospitalet bekymret.

Bekymret for helsen

– Vi vet av erfaring at amming er ekstremt påvirkelig av alle ytre forhold. Det skal uhyre lite til for å ødelegge norsk ammekultur. Det er grunn til å tro at både lengden på permisjonen og hvordan den fordeles, kan komme til å gjøre store utslag, sier Anne Bærug, leder for Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Oslo Universitetssykehus.

For tre år siden innførte Island en tredelt permisjon i tråd med Stoltenberg-regjeringens planer. Erfaringer derfra viser at landets nye fordeling av permisjon gjør det vanskeligere for islandske kvinner å amme i tråd med anbefalingene. Ifølge ammesenteret ser det allerede ut som norske kvinner forbereder seg til å komme tilbake i jobb ved å trappe ned på ammingen.

– Dette gjør meg bekymret både for babyhelsen og mors helse her til lands på sikt, sier Anne Bærug.

Selv om 80 prosent av norske mødre ammer barnet når det er et halvt år, er det bare hver tiende kvinne som fullammer til seks måneders alder – slik målet er i regjeringens handlingsplan for bedre kosthold 2007–2011.

– Ut fra et faglig synspunkt bør mor sikres retten til å være hjemme med barnet i minst åtte måneder etter fødsel, for å kunne fullamme i seks måneder, og gradvis introdusere annen mat de neste to månedene, fastslår Anne Bærug.

I praksis vil det bety at permisjonen må forlenges fra dagens 46 til 52 uker, samtidig som tre uker før fødsel og åtte måneder etter fødsel forbeholdes mor, mens 12 uker går til far.

Som nybakt mamma står Martine Dahl Gjessing i startgropa for en helt ny fase i livet. Hun mener det er viktig at også fedrene får mulighet til å ta ut pappapermisjon.

– De er en like viktig del av dette som mor, selv om de ikke kan bidra på samme måte, sier hun. Gjessing mener alle foreldre selv bør kunne velge hvordan permisjonen skal fordeles. Selv har hun fått ett års permisjon fra videregående skole, og skal ta ut hele permisjonen selv, mens far går på skole.

For eliten

«Ammegeneral» og fødselslege, Gro Nylander, mener Norge har havnet i en absurd situasjon:

– Midt oppe i selvtilfredsheten med fedrekvoten, er realiteten at en nybakt far er sikret tolv ukers permisjon etter fødsel, mens mor bare er sikret seks, ifølge loven. Hvordan i alle dager ble mannen hovedpersonen etter fødsel, spør Nylander.

Hun mener forslagene som nå legges på bordet, vil gå ut over både mor og barn – kanskje også far.

– Det er noen biologiske forskjeller her. For de fleste kvinner er det en kjempepåkjenning å gjennomføre graviditet og fødsel. Halvparten av alle gravide opplever svangerskapskvalme som kan være på linje med det du opplever ved cellegiftbehandling. Hver fjerde fødende forløses av lege fordi hun ikke føder normalt. For mange betyr dette komplikasjoner og store påkjenninger i etterkant, samtidig som god amming skal etableres, sier Nylander.

Hun understreker at hun er sterk tilhenger av en fedrekvote, men mener mor og barn må sikres mer tid. Samtidig tar overlege Gro Nylander et kraftig oppgjør med det hun mener er elitepoilitikk tilpasset godt utdannede og ressurssterke kvinner. Hun mener regjeringens, så vel som AUFs forslag, er dårlig helsepolitikk for vanlige «kvinnfolk på gølvet».

– Vi vet at det allerede er stor sosial ulikhet i amming blant norske kvinner. Kvinner med kort utdannelse ammer vesentlig kortere enn høyt utdannede. Amming, kombinert med jobb, fungerer kanskje når du har en fleksibel jobb og i tillegg en velvillig innstilt mann. Men for vanlige kvinnfolk i tøffe turnuser, eller for kvinner som jobber i fabrikk eller sitter i kassa på Rimi, er det ren utopi å tro at tidlig yrkesdeltakelse etter fødsel ikke går ut over amming og helse, sier en engasjert Gro Nylander.

Hva mener du om fødselspermisjonen? Skal mor og far dele likt, skal mor ha det meste? Ta debatten på nyemeninger.no.