Den profilerte forfatteren og forskeren Nina Witoszek jobber til daglig som forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.

Hun har bodd i Norge siden midten av 80-tallet da hun kom hit fra Polen som den gang lå godt gjemt bak jernteppet som delte Europa i to. Siden har det skjedd mye ikke bare med Polen men også med Norge skal vi tro Witoszek.

– Hvordan ville Norge vært uten 1905?

– Et land bebodd av frustrerte genier. Nå er det bare et land som er bebodd av lykkelige konsumenter. Kanskje noen av dem er frustrerte. Jeg har studert norsk historie og det jeg har oppdaget og som overrasket meg er at her i Norge er det jo veldig mange kreative hjerner kloke politikere flinke idrettsmenn veldig gode arkitekter forfattere og så videre.

Witoszek ramser opp Henrik Wergeland Knut Hamsun Bjørnstjerne Bjørnson Fridtjof Nansen og Henrik Ibsen som eksempler.

– Norge trenger mild motstand for å være på sitt beste. Sverige ga oss den milde motstanden vi trengte for å klatre opp på palasset. Etterpå har vi bare slappet av og blitt mer og mer kjedelige. Etter svenskeunionen har det egentlig bare vært to store kulturelle begivenheter i Norge: Oppdagelsen av olje og alle priser i idrett som Norge fikk.

Hun peker på at svært mye av det overklassepregede i Norge er influert av Sverige.

– Tenk på de beste strøkene i Oslo. Oscars gate ikke sant! Oppkalt etter den svenske kung Oskar. Karl Johans gate – oppkalt etter en svensk konge. Victoria terrasse. Alt som er igjen av det borgerlige Oslo er jo svensk alt sammen!

– Er det grunn til å feire unionsoppløsningen 1905?

– Ja men det må i tilfelle være en likvåke. For oppløsningen av unionen var nesten som å bli kastet ut av paradis og det er jo ikke noe å feire.

– Da passer det mer med gravøl?

– Ja det kan man gjøre hele året. Drikke øl og sørge.

– Er det ikke stort sett det nordmenn driver med uansett drikker øl og er triste?

– Jo det har du rett i. Så kanskje det er sånn at i underbevisstheten vet de at de har tapt.

– Hva har de mange årene under Danmark og Sverige gjort med den norske folkesjela?

– Jeg synes det er mer interessant å spørre hva årene mellom 1905 og 2005 har gjort med den norske folkesjela. Og da blir neste spørsmål om det norske folk har noen sjel i det hele tatt. Jeg mener at den har forsvunnet. Sjelen er en misforstått kategori i dag. Den forsvinner hvis du har for mye penger og ikke vet hva du skal bruke dem til. Norge er et sjelløst rikt samfunn.

– Har USA eller EU større makt over Norge i dag enn Sverige hadde i unionstiden?

– Svaret er ja. Men det finnes to måter å utøve makt på. USA har ikke bare politisk makt over oss men også kulturell. Og da tenker jeg ikke først og fremst på at nordmenn går i jeans og drikker Coca-cola. Men den ekshibisjonistiske kulturen som har festet seg i de yngre gruppene der alle vil vise seg fram og snakke om seg selv. Jeg jeg jeg. Alle skal foran kamera på Big Brother og sånn og snakke om seg og sine saker. Og det er veldig USA. Da jeg kom til Norge på 80-tallet var det ikke sånn. Da var det et mysterium rundt folk. De holdt avstand og snakket ikke gjerne om personlige ting. Nå har det mysteriet forsvunnet.

– Og EU da?

– Norge er den største bidragsyteren pr. innbygger til EU. Ingen gir mer penger pr. capita. Det er et paradoks. Vi er jo ikke engang med. Det er politisk og økonomisk masochisme.

– Hvor viktig vil nasjonalstaten være i framtiden?

– Der er det jo to teorier. Den ene går ut på at den ikke vil miste betydning på grunn av motstand mot globalisering og integrering. Og den andre retningen går på at vi vil se en erosjon av nasjonalstaten. Jeg tror vi kommer til å se en spenning mellom disse to retningene i årene framover der det svinger fram og tilbake som en pendel. Det kommer til å bli en turbulent periode de neste 50 årene. En del integrasjonsprosjekter kommer til å falle sammen.

– Kommer EU til å falle sammen?

– Ja det kommer til å gå i stykker. Jeg ser på EU som et ulykkelig ekteskap som skal gå gjennom flere kriser. Til slutt blir alle gamle og senile og glemmer sin identitet. Og da kan de leve lykkelig sammen for alltid.

– Hvor er Norge om 100 år?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg lever i nåtiden så det blir en spekulasjon. Men med EU på gamlehjem så blir vi vel en skanse kanskje et museum for hele Europa. Vel konservert en slags hermetikk der folk lever på den gamle måten med en fantastisk standard av velstand rikdom og sunnhet. Så må vel alle andre undergå en eksamen i menneskerettigheter og fredsforskning for i det hele tatt å komme inn og få se på dette flotte museet.

Neste uke: Geir Lundestad