Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ber Stortinget bevilge 79,8 millioner kroner i ekstra pressestøtte i akutt nødhjelp på grunn av finanskrisen. MBLs nestleder Are Stokstad og fagsjef Bjørn Wisted var mandag i møte med Stortingets kulturkomiteen på Stortinget: Produksjonsstøtten må økes med 30 prosent umiddelbart – det er ikke tid til å vente i ett år til.

– MBL er blitt gjort oppmerksom på, fra en rekke aviser, at finanskrisen slår mye tyngre inn for nummer to-avisene enn man så tidligere. Budsjettforslaget er også laget i en tid da man ikke så hva som ville komme. Vi forventer at de gjør en endring nå, sier Stokstad til Dagens Næringsliv.

– Både Bergensavisen, Rogalands Avis og Dagsavisen balanserer på kanten av stupet, sa MBL-nestlederen til politikerne.

Ikke på kanten av stupet

Ansvarlig redaktør i Dagsavisen, Carsten Bleness, er enig i kravet, men avviser at Dagsavisen er i noen akutt krise.

– Vi er ikke på kanten av stupet. Vi klarer oss økonomisk, men det er ingen tvil om at dersom produksjonsstøtten ikke følger pris– og lønnsutviklingen, vil vi måtte gjøre drastiske tiltak, som ytterligere nedbemanning eller kutt i antall utgaver, sier Bleness.

Både Dagsavisen og Rogalands Avis la i 2007 ned søndagsutgavene sine for å spare penger.

Bleness forteller at Dagsavisen allerede gjennomfører en kontinuerlig nedbemanningsprosess, hvor alt som ikke har direkte med den redaksjonelle produksjonen å gjøre settes ut til eksterne aktører.

Skuffet over regjeringen

Tidligere hadde Dagsavisen 30 prosent av sine inntekter fra produksjonsstøtten, nå utgjør den 25 prosent av inntektsgrunnlaget.

– Jeg er skuffet over at den rødgrønne regjeringen ikke gjør annet enn å videreføre det beløpet som allerede ligger der. Disse inntektene må vi hele tiden kompensere for, sier Bleness.

Han ser at med et fallende annonsemarked, kan Dagsavisen få et problem.

MBL-nestleder Are Stokstad viser til løfter i Soria Moria-erklæringen, og ber Stortinget øke pressestøtten til 1993-nivå. Justert for økning i konsumprisindeksen skal avisene i så fall ha 30 prosent ekstra, som er det MBL nå ber om.

Stokstad understreker at en eventuell økning i pressestøtten vil bli delt ut til alle pressestøttemottakere etter samme fordelingsnøkkel som tidligere.