Neste høst møtes toppledere fra hele verden til et avgjørende klimamøte i København. Tidligere formann av FNs klimapanel, Bob Watson, mener politikerne må strekke seg etter en avtale som begrenser den globale temperaturøkningen til to grader, men forberede seg på fire grader.

Forskere har satt en grense på to grader global oppvarming for å unngå farlige klimaendringer.

En temperaturøkning på fire grader vil føre til en enorm katastrofe for jordkloden, blant annet i form av kraftig havstigning og presset matvareproduksjon.

– Vi må bruke alle våre krefter på å hindre at temperaturen stiger med fire grader. Det er dette som kan skje hvis klimatoppmøte i København neste år blir en fiasko, sier miljø– og utviklingsminister Erik Solheim (SV) til Dagsavisen.

Verden står stille

I går møtte Erik Solheim USAs viseutenriksminister Paula Dobriansky for å snakke om nettopp klimautfordringene. Det kom ingen konkrete løfter fra USAs side, men de er interessert i satsingen på karbonfangst og lagring, samt forskning på Svalbard.

– Vi ser helt klart et positivt klimaskifte i USA om dagen. Dobriansky var svært tydelig på at Bush-administrasjonen nå skal gjøre sitt ytterste for at USA skal ta en internasjonal ledende rolle i klimaarbeidet, enten den nye presidenten heter McCain eller Obama, sier Solheim.

Men inntil den nye presidenten har inntatt Det hvite hus, er det lite Norge og andre land kan gjøre for å få ned klimagassutslippene på verdensbasis.

– Det er bare å innrømme at verden står stille i kampen om klima, inntil USA kommer på banen.

Solheim benytter anledningen til å si at det vil bli svært pinlig hvis Frp, som er i tvil om klimaendringene er menneskeskapte, får større politisk innflytelse.

– Da vil Norge gå fra å være et land som har ligget foran USA i klimakampen, til å dilte langt etter.

– Kreves et klimaregime

Solheim mener verdenssamfunnet må ta Bob Watsons advarsel om fire graders oppvarming på største alvor. Watson ble intervjuet av den britiske avisen «The Guardian» tidligere denne måneden.

– Det er viktig at slike påminnelser kommer fram, selv om de er dystre. Det er svært krevende å nå to graders målet, men vi må sette alle krefter inn på å forhindre at temperaturen stiger med fire grader.

FNs klimapanel mener de globale utslippene må gå nedover i 2015 dersom den globale oppvarmingen ikke skal bli mer enn 2 grader.

Miljøministeren peker på at summen av satsingen på alternativ teknologi som vindkraft og solenergi vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

Direktør Pål Prestrud i CICERO Senter for klimaforskning er først og fremst bekymret for utslippsøkningen.

– Verdens ledere klarer ikke å stable på beina en global politikk som får bukt med klimagassutslippene. I takt med utslippshastigheten vi nå har, øker risikoen for temperaturstigning opp mot fire grader, sier Prestrud.