Etter at filmskaper og journalist Erling Borgen i en kronikk i Dagsavisen i går kritiserte kronprinsparet for å besøke våpen– og flyprodusenten Lockheed Martin, har flere kommet med innsigelser mot besøket.

– De burde ikke reist, mener kongehusekspert og statsviter Carl-Erik Grimstad.

Men han mener skytset også må rettes mot regjeringen, og ikke bare mot kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg opplever det slik at næringslivsbesøk styres av regjeringen. Det er vanskelig for kongefamilien å velge seg ut prosjekter etter hva som passer med deres personlige profil. Jeg opplever at i dette tilfellet må kritikken rettes mot regjeringen, sier han.

Grimstad er statsviter og førsteamanuensis i journalistikk ved Norges Kreative Fagskole/Markedshøyskolen og har i mange år kommentert kongehuset for norske medier. Han var tidligere soussjef på Slottet.

 

Les også: Refses for å besøke våpenprodusent

 

Mangler etisk tenkning

– Det er ikke kronprinsens skyld at staten mangler en helhetlig etisk tenkning, sier Venstres Guri Melby.

Hun etterlyser en mer helhetlig tenkning og mener staten bør ha etiske retningslinjer innenfor handel og innkjøp, slik den har med investeringer i Oljefondet.

Hun mener det er skivebom å legge skylda på kronprinsparet for turen til USA.

– I denne saken tas mannen og ikke ballen. Skal noen tas, så er det den norske regjeringen som inviterte dem med, sier Melby til Dagsavisen.

– De settes i en skvis. Hadde paret sagt nei, ville de tatt en politisk rolle, noe de ikke skal. Det er ikke kronprinsparets rolle å definere hva de skal være med på, men man kan stille seg spørsmålet om det er riktig av regjeringen å bruke dem i denne saken, sier Venstre-politikeren.

Melby, som ledet Venstres programarbeid og er stortingskandidat fra Oslo, mener statens investeringer, eierskap og innkjøp er preget av mange etiske paradokser.

– Med den ene hånden kjøper staten jagerfly fra Lockheed Martin, med den andre utestenger vi samme selskap fra Oljefondet fordi de produserer klasevåpen. Kronprinsen kan knapt vite hvilken av statens mange armer han er ment å representere, sier Guri Melby.

Statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet synes det er helt legitimt og viktig av Erling Borgen å gå det norske engasjementet i våpenindustrien etter i sømmene.

– Men kritikken mot kronprinsparet blir feil adresse. Det er regjeringen som har foreslått og anbefalt dette besøket. Når kongefamilien er på offisielt besøk i utlandet, så er de på jobb for Norge. Det er naturlig og viktig at kronprinsparet på offisielt besøk i USA får innføring i kampflyprosjektet ved Lockheed Martin som skal levere nye kampfly til Norge. Dette er et historisk stort prosjekt, men det er ikke kontroversielt. Et enstemmig storting sto bak dette i 2012, understreker Larsen.

– I prosjektet er det en stor gjenkjøpsklausul som vil være en del av kontrakten. Gjenkjøpsavtalen vil være viktig for mange norske arbeidsplasser. Nå er det flere andre sider ved Lockheed Martin som selskap som kronprinsparet vil være godt orientert om. Blant annet at det norske pensjonsfondet for flere år siden trakk seg ut av selskapet etter råd fra Etikkrådet. Men det er forskjell på å kjøpe et produkt fra dette selskapet og å være med på å eie det, sier Larsen.

 

Tennmekanismer

Daglig leder i Nordic American, Per Bøthun, som representerer Lockheed Martin i Norge, skjønner at det stilles spørsmål ved kronprinsparets besøk i Fort Worth.

– Jeg ser problematikken, men nå produserer ikke Lockheed Martin klasebomber. Det de gjør, er å produsere deler til tennmekanismen. Noe de vil slutte med i år eller neste år, sier Bøthun til Dagsavisen.

– Vi gir råd og følger med i det norske systemet for Lockheed Martin. Vi følger F35-programmet, men driver også blant annet med flymotorer og fregatter, sier han.

samfunn@dagsavisen.no