Det er psykoseenheten for ungdom som skal legges ned og bakes inn i en større og ny ungdomspsykiatrisk avdeling ved det nye Oslo universitetssykehus (OUS).

Misnøyen med nedleggelsen er så stor at samtlige psykologer ved enheten allerede har sagt opp sine stillinger, skriver Klassekampen.

– Dette bryter opp gode, etablerte behandlingsmiljøer. Over natta skal vi skape noe som er like bra. Vi vet av erfaring at det ikke går, sier avdelingsoverlege Jannike Engelstad Snoek.

Omleggingen av det psykiatriske tilbudet ved Ullevål er den del av den store sykehusomleggingen i hovedstaden.