Bare i løpet av det siste året er det registrert over 40 slike utslipp, går det fram av en oversikt som Kystverket har utarbeidet for Naturvernforbundet.

Lørdag skrev Dagsavisen om kampen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Satt på spissen står dilemmaet mellom evig fiske eller ti år med oljeproduksjon i nord. Nå viser ferske bilder fra Kystverkets overvåkingsfly som Dagsavisen har fått tilgang til hvordan oljen sprer seg i områdene rundt flere oljeplattformer i Norskehavet.

Kystverket har tatt bildene under stikkontroller og utrykninger ved oljesøl.

– For første gang har vi fått dokumentert at det er ganske vanlig med hundre meter brede og flere kilometer lange striper med olje på sjøen, sier Per-Erik Schulze, fagrådgiver marinbiologi og forurensning i Naturvernforbundet.

Han synes disse utslippene både er skremmende og fullstendig uakseptable.

– Et frakteskip langs norskekysten med en slik oljestripe etter seg til enhver tid, hadde aldri blitt akseptert, men oljeindustrien får altså lov til å holde på slik i år etter år, påpeker Schulze.

 

Tillatte utslipp

Oljeselskapene har nemlig tillatelse til å slippe ut visse mengder med såkalt «produsert vann» som inneholder olje, hvert år. Utslippene som Kystverket har dokumentert med sine bilder, ligger innenfor årlig tillatt utslippsmengde. Det er både oljeselskapene og Klima– og forurensningsdirektoratet enige om.

Men Schulze kan ikke forstå hvordan slike utslipp kan aksepteres når myndighetenes egen målsetting er nullutslipp fra olje– og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette målet ble lansert i en stortingsmelding allerede i 1996, og oljeindustrien har senere sluttet seg til det.

– Er det dette de mener med nullutslipp? spør Schulze etter å ha studert Kystverkets bilder.

– Og er det meningen at de skal gjøre det på samme måte i Lofoten og Barentshavet?

Ved oljeaktivitet nærmere land frykter han for både fuglelivet og fiskeyngelen, hvis praksisen med utslipp av produsert vann fortsetter.

– Bildene til Kystverket viser at grensene for hva som er tillatte utslipp må settes lavere. For oljeplattformen Draugen alene, vet vi at cirka 600 liter med olje går på sjøen i døgnet. I løpet av året blir det å sammenligne med et skipsforlis, og når olje lekker ut ved slike ulykker, blir det satt i gang store oppryddingsaksjoner, poengterer Schulze.

 

– Spiskammeret

En oljearbeider med nærmere 20 års fartstid i Nordsjøen og jobberfaring fra mange oljeplattformer, er enig med Schulze i at grensene for hva som er tillatte utslipp må bli satt lavere.

– Det som skjer er ikke ulovlig og ingen gjør noe kriminelt, men konsekvensene er det ingen som kjenner. Oljeinstallasjonene står jo midt oppe i spiskammeret vårt i Nordsjøen, påpeker han.

Oljearbeideren, som ikke ønsker å stå fram med navn, forteller at han «har sett mye rart» i løpet av årene i Nordsjøen.

– Særlig før år 2000 kunne de se skikkelig guffent ut med olje som fløt rundt plattformene, griset til sjøen og avga oljestank. Det var en del av hverdagen, forteller han.

De senere årene har oljeindustrien gjort en god miljøjobb på flere områder, mener oljearbeideren, men når det gjelder utslippene av produsert vann har oljeselskapene sviktet.

– Det produserte vannet kunne blitt injisert ned i feltene igjen, men enkelte steder virker ikke injeksjonsanleggene som er ment til dette formålet. Derfor går det produserte vannet fortsatt på sjøen.

Oljearbeideren er glad for at Dagsavisen nå velger å skrive om problemet.

– Folk tror at det som foregår i Nordsjøen er så rent og ordentlig, men utslippene av produsert vann kjenner de nok ikke til.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Klif vurderer strengere grenser for oljeutslipp

Klima– og forurensningsdirektoratet (Klif) vurderer strengere grenser for oljeutslipp. Det forteller Hanne Marie Øren, som er seksjonssjef for petroleumsvirksomhet i direktoratet.

Håvard Therkelsen

– Kystverket har registrert 40 slike oljeutslipp i år, og bilder fra Kystverket viser lange oljestriper i vannet. Hvordan kan dette skje uten at myndighetene griper inn?

– Vi er kjent med de episodene som du nevner, og vi følger opp hver sak for seg. Vi mener at det er veldig uheldig at det blir oljestriper på sjøen, som kan skade sjøfugl. Samtidig har vi jobbet i mange år med å minimere utslippene av olje med produsert vann, og det fortsetter vi med, sier Øren til Dagsavisen.

– Hvordan dette kan tillates når målet er null utslipp?

– Det er en grense som gjelder oljeutslipp i hele Nordsjøen. Det er «minst mulig, og det skal ikke overstige 30 mg/l». Vi har jobbet med å minimere utslippene i mange år, og gjennomsnittet fra oljeproduksjonen er nå på 12 mg/l. Men vi er helt enig i at det er uheldig, det er ikke bra nok og vi jobber videre med å få dette ytterligere ned.

– Ligger grensa for utslipp for høyt når dette aksepteres?

– Grensen for utslipp er «minst mulig, og skal ikke overstige 30 mg/l». Det betyr ikke at grensen er 30 mg/l – men «minst mulig». Vi jobber også med å vurdere om vi skal sette lavere grense på sokkelen som helhet og vi ser også på det å sette grense per felt. Men vi har ikke kommet dit enda at vi har gjort det, men det er ting vi jobber med, sier Øren.

havard.therkelsen@dagsavisen.no