Dette kommer fram i en ny rapport fra Global Forest Watch Canada, utarbeidet med finansiell støtte fra blant andre Greenpeace.

Store landområder blir ryddet for all vegetasjon i forbindelse med tjæresandprosjektene. Dette fører til at enorme mengder med CO2, som har vært bundet opp i trær og andre planter, blir frigjort og slipper ut i amosfæren. Men verken offentlige myndigheter eller industrien gjør noe for å måle omfanget av disse utslippene, går det fram av rapporten.

Statoil har fått mye kritikk for sine planer om å produsere olje fra tjæresand i Alberta i Canada fra 2011.

Våren 2007 brukte Statoil 12 milliarder kroner for å sikre seg rettighetene til utvinningen. Ytterligere 200 milliarder kroner kan bli brukt før de første oljetønnene begynner å fylles.

Oljen er bundet i sandstein. For å skille den ut benyttes store mengder vann og kaustisk soda. Men før man kommer så langt må vegetasjonen fjernes fra store områder. Skadevirkingene er enorme.

– Myrområder er en av verdens viktigste lagringssteder for karbon. Industriell aktivitet i tjæresandområdene ødelegger myrområdene, noe som fører til at CO2 frigjøres. Selv om disse områdene blir satt i stand igjen, vil det ta tusenvis av år før de binder opp de samme mengdene med CO2, sier Christy Ferguson, som arbeider med klima– og energi-spørsmål i Greenpeace.