50 millioner kroner er satt av til bygging av nye ladestasjoner i regjeringens krisepakke.

– Alle landets bykommuner vil få tilbud om penger fra denne potten, opplyser utviklingssjef Tore Hoven i Teknologiavdelingen til Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim.

Snart etableres miljøprosjektet Transnova, som skal fordele de 50 millionene, ved hans arbeidssted.

– De første av de nye ladestasjonene regner vi med er på plass i god tid før sommerferien, sier Hoven.

Anbefaler spredning

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan alle kommuner med over 5.000 innbyggere kalle seg bykommune. Dette tilsier at om lag 200 kommuner, fra Oslo med vel 560.000 innbyggere, til Nærøy med sine 5.015, er aktuelle mottakere av «ladestasjonpenger».

Så langt har elbilen i hovedsak vært et storbyfenomen. Mange av de noen hundre ladestasjonene som så langt finnes, er plassert i Oslo, Bergen og Trondheim.

Men også mindre byer og tettsteder, slik som Rygge, Ski og Ås, har nå fått sine første ladestasjoner.

– De 5.000 nye ladestasjonene bør spres utover hele landet, mener Espen Hauge, styreleder i Norstart Norsk elbilforening.

Flertallet av de eksisterende elbilene klarer opp mot åtte mil, og den nye Think klarer 18 mil, påpeker han.

Dermed vil det være mulig å lage et nettverk av ladestasjoner som kan binde store deler av landet sammen.

Highway for elbil

– Det kan også bli aktuelt å støtte gode prosjekter utenfor bykommunene, sier Tore Hoven.

Et aktuelt eksempel som han selv trekker fram, er SØT, et samarbeidsprosjekt mellom Sundsvall, Östersund og Trondheim.

De tre byene jobber nå med å etablere E14 fra Sundsvall til Trondheim, via Östersund, som en såkalt «green highway» innen 2012. Prosjektet omfatter også ladestasjoner for elbiler på hele den 455 kilometer lange strekningen.

– I dag er det et problem at ladingen tar litt for lang tid, men etter hvert vil det komme systemer for hurtiglading. Da vil rekkevidden til elbilene relativt kjapt øke ganske kraftig, påpeker Hoven.

Et annet tiltak som kan gjøre elbilen mer interessant langt utenfor storbyenes grenser, er etablering av ladestasjoner på jernbanestasjoner.

– Da vil elbilen være fulladet når man kommer tilbake etter togreisen. Vi har allerede fått henvendelser fra kommuner som ønsker å legge til rette for dette, forteller Hoven, som karakteriserer ideen som «glimrende».

Gunstig for Think

Hoven er nå spent på hvor mange av landets mindre bykommuner som ønsker å legge til rette for elbil, med statens hjelp.

– De største bykommunene, slik som Oslo, Trondheim og Bergen, har allerede kommet godt i gang. Nå får de mulighet til å sette opp tempoet og få utplassert mange flere ladestasjoner enn planlagt.

– 50 millioner til nye ladestasjoner kan vel betraktes som en gavepakke til elbilprodusenten Think, som sliter med å sikre videre drift?

– Dette vil nok være en indirekte støtte til Think, men det er også mange andre produsenter av elbiler etter hvert, svarer Hoven.

Også designdirektør Katinka von der Lippe i Think, påpeker at det er mange andre enn Think som vil nyte godt av de nye ladestasjonene.