Opp mot 6.000 personer trosset det lette regnet og tok turen til Youngstorget for å markere 1. mai, ifølge politiet. Dagens LO-parole er «Felles klode – felles ansvar», og internasjonalt engasjement var blant det LO-leder Roar Flåthen la vekt på da han holdt arbeiderdagens hovedtale i Oslo.

– Dette utfordrer vår solidaritet. Klimaet er vår største trussel i dag, sa Flåthen.

– Rike har ansvaret

Han mener de rike landene har ansvaret og at vi må rydde opp etter oss uten å lage nye problemer.

– Vi kan ikke ta maten ut av de fattiges munn og putte den på tanken til de rike, sa han.

Han vektla også palestinernes situasjon, Mordechai Vanunus husarrest i Israel og de problematiske forholdene for arbeiderne – kameratene – i Zimbabwe og Sudan.

Om lag 50 personer med somalisk bakgrunn var samlet under paroler som «Stopp folkemordet i Somalia». Saida Ahmed var en av dem som markerte sin motstand mot krigen på Afrikas Horn.

– Vi demonstrer mot Etiopias okkupasjon av Somalia. Sivile dør og to millioner flyktninger mangler mat og vann, sier Ahmed til NTB.

Globalt og lokalt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (A) vektla i sin 1. maihilsen at innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, det som skjer langt unna og det som skjer nære oss, henger sammen.

– I dag er det et godt budskap 1. mai å gå etter sammenhengen mellom det globale og det lokale i all den politiske virksomheten vi har og alle de forslagene vi fremmer og å få den sammenhengen fram, sa Støre.

Unge uten jobb

LO-leder Roar Flåthen tok til orde for å få en inkluderingsgaranti for ungdom. Den skal innebære forebygging gjennom flere etater, som skole, barnevern og Nav.

– Det er et voksende problem at utsatte grupper av ungdom sliter med å få fotfeste i arbeidslivet, derfor er det behov for en inkluderingsgaranti som er mer omfattende og målrettet enn ungdomsgarantien vi hadde på 1990-tallet, sa Flåthen.

Han mener det er et paradoks at mens det er sterk etterspørsel etter arbeidskraft, sliter fortsatt mange med å få innpass i arbeidslivet. Det gjelder blant annet unge med minoritetsbakgrunn og unge med helseproblemer.

– Det forebyggende arbeidet bør starte så tidlig som mulig. Bedre samarbeid mellom etatene er viktig for at en slik inkluderingsgaranti skal gi effekt. Samtidig må regjeringen fortsatt ha en sterk prioritering av ungdom i arbeidsmarkedspolitikken, sier Flåthen.