– Gutter presterer langt dårligere enn jenter i skolen. Karakterstatistikken viser store forskjeller mellom kjønnene. Guttene har oftere både læringsproblemer og adferdsproblemer sier forsker Thomas Nordahl ved NOVA.

Forrige mandag skrev Dagsavisen at andelen menn i grunnskolen har gått fra 60 til 30 prosent. Nordahl tror denne utviklingen bidrar til at en allerede jenteretter skole blir mer guttefiendtlig. Skole– og adferdsforskeren mener at færre menn i skolen kan gi mindre fysisk aktivitet og færre muligheter til utløp for energi hos aktive gutter.

Trengs tiltak

Thomas Nordahl har tidligere dokumentert at 70 prosent av dem som har adferdsproblemer i skolen er gutter. NOVA-forskeren peker på at bestemte måter å være elev på blir premiert.

– Elever som gjør som de blir bedt om som kan sitte rolig å arbeide over lengre tid klarer seg godt. Særlig de guttene som har behov for å utfolde seg kan få problemer i skolen mener adferdsforsker Thomas Nordahl ved NOVA.

Han viser til at barna og unge tilbringer mer tid enn før på skolen. Alle har tiårig grunnskole. Flere er på skolefritidsordning. Fritiden skrumper dermed inn.

– Før styrte aktive gutter mye av fritiden selv. De kunne utfolde seg uten kritikk for utfordrende adferd. Nå er det voksne pedagoger til stede og passer på påpeker Nordahl.

Ber om forskning

Forskeren tror ikke det alene nytter å pøse på med flere mannlige lærere for å «redde» problemguttene i skolen.

– Hvis man ikke klarer å formidle kunnskap om hvordan lærere bør møte guttene i skolen hjelper det lite med flere menn. Det trengs et større spekter av tiltak mener forskeren.

Han etterlyser en sterkere satsing på forskning.

– Det er har vært veldig liten vilje til å iverksette forskning om guttenes rolle og posisjon i skolen sier Nordahl.

– Når kjønnsforskjellene er så store i skolen må man systematisere kunnskapen. Ikke bare til guttenes beste men også fordi jenter kan profittere på det fastslår Nordahl.