Det var privatetterforsker Tore Sandberg som anmeldte de tre dommerne i Høyesterett for grov uforstand i tjenesten i 2006.

– Jeg er skuffet, men jeg er vel ikke overrasket over at flertallet ikke våget å sende saken til videre utredning, sier Sandberg til dagsavisen.no.

HISTORISK SAK UANSETT

Et flertall i Stortingets kontroll– og justiskomite kom i dag frem til at det ikke var grunnlag for å sende saken til den nye ansvarskomiteen, som igjen skulle vurdert om det var grunnlag for riksrettsak mot de tre. At Stortinget i det hele tatt prøvde ut spørsmålet var historisk. Det hadde også vært første gang i Norges historie at tre Høyesterettsommere ble stilt for riksrett og til ansvar for jobben de gjør som landets øverste dommere dersom det hadde blitt sak.

DØD FØR FRIFINNELSE

Fritz Moen og hans medhjelpere hadde bedt om at begge de to drapene han var dømt for på syttitallet, skulle gjenopptas. Høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin Bruzelius lot kun den ene av drapssakene bli gjenopptatt. Moen ble etter kort tid frikjent for drapet på Sigrid Heggheim.

At de tre dommerne nektet å ta opp igjen Torunn Finstad-saken, førte til at Fritz Moen var død før han også ble frikjent for dette drapet.

I april i år ble dødsboet etter Moen tilkjent 20 millioner kroner etter et forlik med staten.

DOMMERE SLIPPER UNNA

Sandberg ba i sin anmeldelse de tre dommerne om å besvare fire spørsmål omkring gjenopptakelsessaken. Han mener Stortinget burde sendt saken videre til den nye komiteen, slik at disse spørsmålene kunne blitt besvart.

– Hvis de tre dommerne stiller deg eller meg tre spørsmål, ville de aldri akseptert en syv siders generell betraktning av saken. Men det slipper altså disse tre dommerne selv unna med, sier Sandberg, og mener dette beviser at loven absolutt ikke er lik for alle.

SKAL OPPKLARE JUSTISMORD

Moens forsvarer, John Christian Elden, mener det er positivt Stortinget behandlet saken.

– Jeg forutsetter at den nye beslutningen er truffet etter en grundig vurdering, og at Stortinget fortsatt prinsipielt er opptatt av at også justismord skal oppklares så langt det lar seg gjøre, sier Elden til dagsavisen.no

Frp var det eneste partiet som ville gå videre med saken. Deres medlem i komiteen, Carl I. Hagen, markerte sin uenighet med dissens.