Hans Haga – far til Senterpartiets nylig avgåtte leder Åslaug Haga – døde på Nes sykehjem på Romerike, skriver lokalavisa Raumnes.

Haga kom opprinnelig fra Nannestad, men flyttet til Nes på begynnelsen av 60-tallet.

Hans Haga er kjent som en sentral person i Norges Bondelag, der han var leder fra 1974 til 1980 og senere generalsekretær fram til 1988.

– Ved Hans Hagas død har hele norsk landbruk mistet en av sine mest markante og respekterte skikkelser, skriver Pål Haugstad, dagens leder i Norges Bondelag, i en nekrolog.

Haga var Bondehøvdingen

I 1952 ble Hans Haga ansatt som fylkessekretær i Oppland Bondelag. Så fulgte rundt 40 år med sentrale tillitsverv og oppgaver for Norges Bondelag.

– Norges Bondelag er 112 år, og Hans Hagas innsats for organisasjonen og landbruket omfatter nesten halvparten av denne historien. Haga ble med rette ofte omtalt som bondehøvdingen, skriver Haugstad.

Spesialrådgiver

I 1954 ble Hans Haga den første pressekonsulenten i Norges Bondelag, før han i perioden 1954-60 arbeidet som organisasjonsleder i samme organisasjon. I 1965 ble han valgt inn i styret i Norges Bondelag. I 1974 ble Haga valgt til formann i Norges Bondelag, et verv han hadde til 1980.

Fra 1980 til 1988 var Haga generalsekretær i Norges Bondelag, fram til han ble spesialrådgiver i organisasjonen fram til han pensjonerte seg i 1992.