Antallet klager til Forbrukerombudet på søppelpost (spam) fra norske firmaer ligger an til å bli høyere i år enn i fjor. Bare hittil i år har ombudet mottatt 75 klager på e-postspam fra norske avsendere. Tallet for hele fjor var 100.

Også klagesakene på SMS-spam fra norske firmaer til folks mobiltelefoner er ventet å gå over fjorårets tall, opplyser Frode Elton Haug, prosjektleder hos Forbrukerombudet.

Ombudet har flere ganger ilagt aggressive markedsførere såkalt tvangsgebyr for uønsket reklame på e-post og SMS. Men verstingene får ikke svi. Nesten all spam stammer fra land langt unna Norge.

Bruker knep

– Når det gjelder klager på spam fra utlandet, så har vi til nå ikke kunnet tilby noen klagemuligheter. Folk benytter i stor grad spamfiltre og andre tekniske løsninger for å prøve å verne seg mot dette problemet, sier Frode Elton Haug.

Symantec er et av verdens største firmaer innen datasikkerhet. Selskapets administrerende direktør i Norge, Anders Lindqvist, peker på at de som sender ut søppelpost bruker mer og mer sofistikerte metoder for å lure programmene som luker vekk spam.

– Spam-budskap som ligger skjult i vedlagte PDF-filer er på frammarsj, opplyser han.

PDF-trikset gjør det vanskeligere for spam-programmer og – filtre å gjenkjenne søppelpost.

Lager ny norm

Telenor kjemper mot spammen: – Vi følger nøye med på hvordan mengden uønsket e-post utvikler seg i nettet vårt, sier informasjonssjef Atle Lessum. – Den kraftige veksten i antall spam som går gjennom våre systemer er en utfordring for oss, og spam generelt er i dag et stort og økende problem for alle leverandører av tjenester på Internett, sier han.

Telenor er sammen med svenske TeliaSonera med i et europeisk pilotprosjekt som prøver å finne fram til effektive metoder for å bekjempe spam. Ett av virkemidlene er nøye overvåking av eget nett, slik at søppelposten blir fjernet før den dumper ned i e-postboksene til internettabonnentene.

Post– og teletilsynet i Norge har nedsatt en arbeidsgruppe sammen med internettleverandørene som skal utarbeide et felles sett av retningslinjer for hvordan misbruk av Internett kan forebygges og hva som skal skje når slikt misbruk blir avslørt. Det er ventet at gruppen vil legge fram forslaget til en slik bransjenorm i løpet av kort tid.

Banksøppel

Reklame for porno, penispumper og potenspiller er klassisk søppelpost. Den fortsetter å komme.

– Men den hurtigst voksende kilden til spam er det finansielle markedet. Det kan dreie seg om alt fra tilbud om refinansiering av lån til bytte av bank, påpeker Symantecs Anders Lindqvist.

– Spamtrafikk kjenner ingen grenser. Den ender opp overalt i verden, uansett hvor kilden er, sier han.

Selv om rundt 40 prosent av all søppelpost stammer fra USA, er kinesiske spammere på frammarsj.

– Spredningen av Internett blir større og større i Kina, det merkes også på mengden spam som stammer derfra, sier Lindqvist.