Kristin Halvorsen (SV) avviser all kritikk om at hun har lagt fram et budsjett uten klare politiske prioriteringer.

– Den viktigste profilen i budsjettet er på miljø og klima. Vi øker prisene på forurensning når vi setter opp avgiftene på diesel og fyringsolje. Det går en grønn tråd gjennom hele budsjettet, det er ikke bare Miljøverndepartementet som må tenke miljø, men alle sektorer må tenke klima, sier Halvorsen til NTB.

Hun er spent på hvordan avgiftsøkningen på diesel og fyringsolje blir mottatt.

– Det er viktig og riktig å gjøre det, selv om det ikke er populære tiltak, sier finansministeren.

STØRRE UTFORDRINGER

Halvorsen mener at regjeringen legger fram et budsjett som tar klimatrusselen på alvor, men hun lover å komme tilbake neste år med flere tiltak.

– Vi er kommet et godt stykke på vei, det er ikke gjort på ett statsbudsjett, det er en stor snuoperasjon vi skal igjennom i forhold til klima og miljø, sier Halvorsen.

Dieselavgiften økes med 20 øre per liter, mens bilavgiftene økes med 100 kroner for dieseldrevne kjøretøy som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter. I tillegg vil om lag 30.000 gamle og forurensende dieselbiler kunne få en vrakpant på 5.000 kroner neste år.

– Omleggingen av bilavgiftene gir en god miljøeffekt med en vridning fra avgift på å eie til avgift på å bruke bil, sier Halvorsen.

Regjeringen foreslår 5,8 milliarder kroner på investeringer, vedlikehold og drift av jernbanenettet. For å dempe veksten i utslippene fra innenlands luftfart foreslår regjeringen å øke CO2-avgiften på jetparafin med 10 øre literen.

STRAMMER INN

Regjeringen vil totalt bruke 76,8 milliarder oljekroner i 2008. Det er 7 milliarder mindre enn det handlingsregelen tillater og bare 3,7 prosent av oljefondets avkastning, mens handlingsregelen tillater 4 prosent.

– Det er et svakt ekspansivt budsjett som vi mener er ansvarlig og ikke vil påvirke rentenivået eller kronekursen, sier Halvorsen.

Ifølge finansministeren legger regjeringen opp til et uendret skatte– og avgiftsnivå.

– Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skattesystemet ytterligere i 2008. Vi fjerner aksjerabatten i formuesskatten og skjerper formuesskatten for dem med høy skattepliktig formue og lav alminnelig inntekt, sier hun.

SYKEHUS OG BARNEHAGE

Sykehusene får knapt 3,9 milliarder kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi. Bevilgning til forskning og utvikling økes med 1,2 milliarder kroner, regjeringen har beregnet denne økningen til en realvekst i FoU-bevilgningen på om lag 3 prosent. I tillegg foreslår regjeringen å øke kapitalen i fondet for forskning og nyskapning med 6 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å øremerke 2,7 milliarder kroner til barnehager, slik at full dekning kan nås i løpet av 2008. Foreldrebetalingen fryses på 2007-nivå. Kontantstøtteutbetalingen endres heller ikke.(©NTB)