– Dette er gledelige tall. Vi hele tida har argumentert for at en betydelig del av utslippene må tas hjemme, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ifølge årets Klimabarometer fra TNS Gallup er flertallet av oss glassklare på at rike Norge har et stort ansvar for å kutte i klimagassutslippene.

* Hele 66 prosent – to av tre – er helt etter delvis enig i at Norge som stor olje. og gassprodusent har et spesielt ansvar for å redusere klimagassutslippene. Bare femten prosent er helt eller delvis uenig i dette.

* Oppslutningen om dette synet er høyest hos SV og Venstre, der 88 og 86 prosent mener vi har et spesielt ansvar.

* Andelen er lavest i Frp og Høyre, der 48 og 58 prosent mener Norge har et spesielt ansvar.

* Blant de som mener klimaendringene er menneskeskapte svarer 79 prosent at Norge har et særegent ansvar, blant de som ikke tror klimaendringene er menneskeskapte er andelen 44 prosent.

 

– I utakt med velgerne

Frederic Hauge viser til at oppslutningen om denne holdningen er stor også i Arbeiderpartiet: Hele åtte av ti Ap-velgere mener oljelandet Norge har et særskilt ansvar for å kutte i utslippene.

– Sånn sett er statsmininister Jens Stoltenberg ganske i utakt med sine egne velgere i dette spørsmålet. Hans egne velgere forstår at det blir mer næringsliv og utvikling av å prøve å gjøre disse tiltakene i Norge, enn å bare kjøpe kvoter. Det er vi glade for, sier Hauge.

Bellona-lederen legger til at det for han personlig er gledelig å se at så mange er med på at vi har et spesielt ansvar når vi bor i et av verdens rikeste land.

– Etter så ensidig fokus på olje og gass som det har vært fra denne regjeringen begynner kanskje noen spørsmål å melde seg for det norske folk om hvem vi egentlig har lyst til å være. Hva det er vi skal bruke rikdommen til? Flertallet er enig med oss i at vi skal bruke dette til å danne et eksempel som skaper presedens, vi kan gå foran på en del områder, sier han.

At Frp ligger på bunn er han ikke overrasket over.

– Det er vi vant til, sier han og viser likevel til at også halvparten av Frp-velgerne mener vi har et spesielt ansvar.

– Sett i forhold til deres presiseringer om at man ikke skal ta ting i Norge, så viser det seg at de ikke er i takt med sine egne, sier han

 

– Støtten er ikke problemet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier at hans erfaring er at klimatiltak i Norge har stor og bred støtte.

– Det er egentlig ikke støtten som er problemet, men at man av og til rokker mot veldig tunge samfunnsinteresser, sier han.

Solhjell viser til at ikke bare Frp, men også Høyre, utmerker seg med en lavere andel som mener vi har et spesielt ansvar.

– Om jeg var opptatt av klima og var i Høyre vil jeg tatt dette som et varsku. Jeg frykter personlig at kombinasjonen mellom Høyre og Frp er det som tydeligst vil være negativ for norsk klimapolitikk, sier han. Solhjell frykter dette er et område som ikke vil være viktig for Høyre i eventuelle regjeringsforhandlinger.

For norsk klimapolitikk og debatt mener Solhjell undersøkelsen er et varsku om at vi får det første må gjøre vår del av jobben, og så, i tillegg, bidra internasjonalt.

– Vi må slutte med å tenke på det vi bidrar med internasjonalt at det kommer i stedet for, det må komme i tillegg til å gjøre jobben selv.

 

– Har vært pådrivere

Høyres klimapolitiske talsmann Nikolai Astrup sier det samsvarer dårlig med partiets politikk at de har en markant lavere andel som peker på Norges spesielle ansvar som olje– og gassprodusent.

– Vi tar innover oss det særlige ansvaret Norge har som petroleumsprodusent, sier han og legger til at Høyre mener vi har ansvar for å bidra til å komme opp med løsninger på klimautfordringen.

– Derfor har vi vært pådrivere for en mer offensiv klimapolitikk gjennom to klimaforlik i Stortinget, og bidratt til å trekke regjeringen i riktig retning. Vi mener Norge har kunnskap, kompetanse og kapital til å være del av løsningen, derfor ønsker vi for eksempel å doble avkastningen fra miljøteknologifondet som ble opprettet i forbindelse med klimaforliket i fjor, sier Astrup. Høyre-talsmannen legger til at dersom en skal klare å forene verdens økende energibehov med betydelige utslippsreduksjoner må det tas teknologiske kvantesprang. Og han er ikke i tvil om at det må tas store utslipp hjemme.

– Vi må vise at det er mulig å kombinere høy levestandard og økonomisk vekst med lave utslipp. Samtidig har vi ansvar for å komme opp med løsninger for å rense utslippene fra forbrenning av petroleumsressursene, sier han.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

 

Slik er spørsmålet

Klimabarometeret

TNS Gallups klimabarometer måler hvert år folks holdninger til forskjellige spørsmål knyttet til klima.

Årets klimabarometer ble gjennomført 19. mars-4. april. 1101 personer har deltatt.

Kilde: TNS Gallup

Hvor enig eller uenig er du i at Norge som en stor olje– og gassprodusent har 
et spesielt ansvar for å redusere 
klimagassutslipp?

Andelen blant partienes velgere som sier seg helt eller delvis enig i dette.